ได้แนวทางหลวงใหม่ 6 เลน เชื่อมสาย 4 กับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

ได้แนวทางหลวงใหม่ 6 เลน เชื่อมสาย 4 กับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.66 ที่เดอะศาลายา เลเชอร์ พาร์ค จ.นครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.นครปฐม เป็นประธาน เปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม โดยที่ปรึกษาโครงการได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ ว่า แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 3310 หรือ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ. 4006 (แยกหอนาฬิกาศาลายา) โดยแนวเส้นทางมุ่งทิศเหนือผ่านทางรถไฟสายใต้ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองนราภิรมย์ จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดกับทางหลวงชนบท นบ.1011 โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา ทางหลวงชนบท นบ.5014 คลองบางใหญ่ ทางหลวงชนบทนบ.1009 และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยเป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจรระยะทาง 6.5 กม.

ทั้งนี้ จะก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (Interchange) 2 จุด คือ 1. จุดเชื่อมกับโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา แบบสะพานยกระดับต่อเชื่อมแบบกึ่งตรง (Semi-directional) 2 ทิศทาง สามารถเดินทางจาก อ.พุทธมณฑล มุ่งไป อ.เมืองนนทบุรี และจาก อ.เมืองนนทบุรี มุ่งไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 และสะพานยกระดับต่อเชื่อมแบบทางเลี้ยววน (Loop) สามารถเดินทางจาก อ.นครชัยศรีไป อ.พุทธมณฑล และเดินทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ไป อ.นครชัยศรี 2.ทางแยกต่างระดับจุดเชื่อมกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 มีรูปแบบสะพานยกระดับต่อเชื่อมแบบกึ่งตรง (Semi-directional) ในทิศการเดินทางจากโครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ มุ่งไป อ.บางใหญ่ เป็นรูปแบบสะพานยกระดับต่อเชื่อมแบบทางเลี้ยววน (Loop) ในทิศการเดินทางจาก จ.กาญจนบุรีมุ่งสู่โครงการทางหลวงแนวใหม่ฯและเป็นรูปแบบสะพานยกระดับเลี้ยวซ้ายสามารถเดินทางจากโครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ มุ่งไป จ.กาญจนบุรี และจาก อ.บางใหญ่เข้าสู่โครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ

ขั้นตอนต่อไป สำนักสำรวจและออกแบบ จะรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพิจารณาสรุปผลการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป จากนั้นใช้เวลาศึกษาอีไอเอ 2 ปี และคาดว่าโครงการจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2569 และเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2572.

คุณกำลังดู: ได้แนวทางหลวงใหม่ 6 เลน เชื่อมสาย 4 กับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด