EASYRICE สตาร์ตอัพไทย พัฒนา AI ตรวจคุณภาพข้าว

EASYRICE สตาร์ตอัพไทย พัฒนา AI ตรวจคุณภาพข้าว

“จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งอีซีไรช์ มาจากพบปัญหาในขณะการทำโปรเจกต์วิจัยเกี่ยวกับข้าวในมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ต้องใช้คน ที่มีความเชี่ยวชาญในเมล็ดข้าวโดยเฉพาะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาส่วนมากจะทำการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ทำให้อาจมีปัจจัยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคุณภาพ จึงทำให้เกิดไอเดียนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาแก้ไขจุดบกพร่องในการตรวจสอบ ลดโอกาสผิดพลาด เพิ่มความเสถียรและแม่นยำ รวมถึงยกระดับการตรวจสอบให้มีมาตรฐาน”

นายภูวินทร์ คงสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จํากัด บอกถึงที่มาของสตาร์ตอัพสัญชาติไทย ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อให้เกิดการยกระดับแบบการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ และต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อทำให้ประชาชนโลกมีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ของ EASYRICE จะมีบทบาทอย่างมากในการยกระดับนี้

ปัจจุบัน EASYRICE ได้เปิดตัว AI ไปแล้ว 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก และระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI แรกที่ลงสู่อุตสาหกรรมข้าว

ทั้งนี้ หลังจากที่ AI ทั้ง 2 ระบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบ ได้ช่วยให้การตรวจเป็นไปอย่าง ง่ายดาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งในอนาคต ทาง EASYRICE มีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้าถึงผู้ใช้งาน และผลผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจสอบที่มากยิ่งขึ้นในระดับสารอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในตลาดข้าวและตลาดอาหารอื่นๆที่ผัน แปรไปตามกระแส

ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีหลัง EASYRICE เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงสี และผู้ส่งออกข้าวกว่า 250 แห่ง ที่ได้ทำการประยุกต์ใช้ระบบ AI ทั้งในส่วนการรับซื้อรับขาย กระบวนการปรับปรุง ผลิต ไปจนถึงแพ็กถุงเพื่อขายในประเทศหรือส่งออก ทำให้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีการใช้งาน AI เพื่อตรวจสอบไปมากกว่า 300,000 ครั้ง ครอบคลุมข้าวไปมากถึง 6 ล้านตัน ลูกค้ามากกว่า 90% พึงพอใจในการใช้งาน เราจึงขยายตลาดไปยังประเทศผู้ผลิตข้าวรายหลักของโลก โดยตอนนี้ได้มีกลุ่มผู้ทดลองใช้งาน ระบบ AI ของเราในประเทศเวียดนามไปแล้วกว่า 25 ราย ในระดับโรงสี และผู้ส่งออก อีกทั้งยังมีแผนขยายต่อไปในประเทศกัมพูชา และประเทศอินเดียในอนาคต”

EASYRICE เล็งเห็นถึงความสำคัญในโอกาสและการขยายธุรกิจ โดยได้รับการหนุนจากหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนง ได้แก่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) และ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) บริษัทในเครือของ ปตท.สผ. ซึ่งมีเทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมในการประเมินปริมาณและกิจกรรมทางด้านการเกษตร และบริษัท ยิบอินซอยและแย็คส์ จำกัด ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ยและเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งยังมีบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (InnoSpace) และ Accelerating Asia Pte Ltd. จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นลงทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจทางด้าน Deep Tech นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่มอบทุนให้ในโครงการ Open Innovation และทุนสนับสนุนจาก TEDFund ในโครงการ Youth Startup Fund ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

กรวัฒน์ วีนิล

คุณกำลังดู: EASYRICE สตาร์ตอัพไทย พัฒนา AI ตรวจคุณภาพข้าว

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด