ฝากเงินออมสิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี

เงินฝากดอกเบี้ยสูง กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.89% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถอนเงินเท่าใดก็ได้ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ฝากเงินออมสิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี

เช็กเงื่อนไข เงินฝากดอกเบี้ยสูง กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.89% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าได้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่น

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 8 และเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • ร้อยละ 1.61 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.89 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชน

คุณกำลังดู: ฝากเงินออมสิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด