เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ปรับกลยุทธ์สู่ Real Estate as a Service ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ปรับกลยุทธ์สู่ Real Estate as a Service ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ตั้งเป้าขึ้นแบรนด์ Top 5 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2025

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ปรับกลยุทธ์สู่ Real Estate as a Service ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดโรดแมป FPT Next 2025 ว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในปัจจุบันเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งในระดับเศรษฐกิจมหภาค อย่างภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูง ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทางการเงินสูงขึ้นตามไปด้วย รวมยังมีความท้าทายจากการที่ในตลาดนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าหากทำธุรกิจเพียงแค่เซคเตอร์เดียวจะไม่สามารถมีความยืดหยุ่นได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ทุกวันนี้ ESG ถูกผสมเข้าเป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์กรไปแล้วเช่นกัน

สำหรับเป้าหมายของ เฟรเซอร์สฯ ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไปต้องการเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% โดยมุ่งไปที่คุณภาพของรายได้ที่จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และในปี 2025 คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 21,195 ล้านบาท มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ 14,625 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 69% คลังสินค้า 4,874 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 23% และอาคารสำนักงานให้เช่า 1,696 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8%

และภายในระเวลา 3 ปีนี้ ตั้งแต่ 2023-2025 เฟรเซอร์ฯ จะขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเป็น Real Estate as a Service Brand ซึ่งหมายถึงการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยต่อยอดด้านนวัตกรรมการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยจะใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มขีดความสามารถในกรให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น

  • การส่งเสริมด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ มีการใช้ระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ในการเข้า-ออกพื้นที่
  • ระบบอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมยานยนต์เข้า-ออกพื้นที่ ตลอดจนติดตามการจราจรและระดับมลภาวะภายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระดับสากล
  • การให้บริการลูกค้าอย่างไร้รอยต่อมากขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน Home+ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตลอดกระบวนการขายและบริการ รวมถึงมอบบริการเสริมต่างๆ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรเพื่อดูแลลูกบ้านให้ดียิ่งขึ้น สอดรับกับไลฟ์สไตล์และความต้องการในการอยู่อาศัย

ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานของคนสมัยใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง บริษัทฯ ได้เดินหน้านวัตกรรมการบริการในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าภายใต้คอนเซปต์ Core & Flex ที่มีทั้งพื้นที่สำนักงานแบบมาตรฐาน และแบบยืดหยุ่น มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายตามประเภทการบริการหรือระยะเวลาที่ต้องใช้งาน

อีกทั้งยังเตรียมผลักดันการให้บริการ Co-Warehousing เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องใช้บริการรายครั้ง (Pay-Per-Use) หรือต้องการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าตามจำนวนพาเลต (Pay-Per-Pallet) รวมถึงตอบสนองความต้องการใช้พื้นที่, สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่เป็นของส่วนกลางโดยจ่ายค่าบริการตามจำนวนการใช้งาน

ส่วนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็น Real Estate as a Service Brand ภายในปี 2025 บริษัทฯ กำหนดแผนการดำเนินงานใน 3 มิติหลัก ได้แก่

  • People: ดูแลพนักงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
  • Planet: ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) และมุ่งสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในทุกด้าน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050
  • Purpose: สร้างความแข็งแกร่งของ แบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ให้เป็นที่จดจำ

จากความหลากหลายของเฟรเซอร์ฯ ที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้ง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมีการพัฒนาบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมอย่างโครงการมิกซ์ยูสใจกลางเมือง ทำให้ปัจจุบันพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) มีมูลค่าสินทรัพย์สูงถึง 98,967 ล้านบาท

และตั้งเป้าปี 2025 จะมีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 100,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมายในการเป็นแบรนด์ Top 5 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมอีกด้วย.

คุณกำลังดู: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ปรับกลยุทธ์สู่ Real Estate as a Service ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

หมวดหมู่: ธุรกิจ-การตลาด

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด