กำลังพลทัพเรือ ขานรับนโยบาย "นาวี1" พร้อมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

กำลังพลทัพเรือ ขานรับนโยบาย "นาวี1" พร้อมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

กำลังพล ทร. ขานรับนโยบาย "บิ๊กจ๊อด" พร้อมใจออกกำลังกาย เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพดี แข็งแรง เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง รวมถึงการแสดงออกถึงความสามัคคี


เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 หน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ในช่วงบ่ายวันพุธ โดยมีกำลังพลที่ไม่ติดภารกิจจำเป็นเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่หน่วยตนเองอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพลที่ต้องการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนายออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลง โดยให้แต่ละหน่วยปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเร่งสร้างกำลังพลให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและมีพลังต่อไปในโอกาสนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้บังคับหน่วยในแต่ละพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนำกำลังพลออกกำลังกาย โดยมีแนวทางปฏิบัติในภาพรวมโดยสรุปดังนี้

จัดให้มีการออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ ได้แก่ กายบริหารหรือเต้นแอโรบิก เดินหรือวิ่งเป็นหมู่คณะ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที หลังจากนั้นให้แยกออกกำลังกายตามอัธยาศัย

หน่วยที่มีกิจการสวัสดิการกีฬา เช่น สนามกีฬา, ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส), สระว่ายน้ำ รวมถึงอุปกรณ์การออกกำลังกาย เป็นต้น สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นลำดับแรก และพิจารณาสนับสนุนให้กำลังพลใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีส่วนลดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นให้กำลังพลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ ยังกำหนดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) และกิจกรรมในการดูแลสุขภาพต่างๆ โดยจะมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพ พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดจากบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือส่งให้กำลังพลทราบอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง อันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป.

คุณกำลังดู: กำลังพลทัพเรือ ขานรับนโยบาย "นาวี1" พร้อมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด