กบง.เบรกขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ช่วยดูแลค่าครองชีพชาวบ้าน

กบง.เบรกขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ช่วยดูแลค่าครองชีพชาวบ้าน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติทบทวนการกำหนดราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้มีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้ หลังจากราคาแอลพีจีที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ กบง.ได้ให้ฝ่ายเลขานุการฯประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมัน ให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาต่อไป และให้กรมธุรกิจพลังงานไปพิจารณา ราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) หลังจาก กบง.มีมติเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดราคาขายปลีก ดังนี้ 1.รถยนต์ทั่วไป ให้คงราคาขายปลีกที่ 17.59 บาทต่อ กก. เป็นเวลา 3 เดือน หรือวันที่ 16 มี.ค.-15 มิ.ย.นี้ 2.รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ของ ปตท. ให้คงราคาขายปลีกไว้ที่ 13.62 บาทต่อ กก. ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.-16 มิ.ย.นี้

นอกจากนี้ กบง.ยังเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ในน้ำมันกลุ่มดีเซล ให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสม ดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ตํ่ากว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 7 % โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซล บี 20 ไม่ตํ่ากว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 20% โดยปริมาตร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. เพื่อไม่ให้ต้นทุนเนื้อนํ้ามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น และให้คงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล บี7 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. โดยมอบให้ ธพ.ออกประกาศเรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล (ฉบับที่...) พ.ศ.66 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล.

คุณกำลังดู: กบง.เบรกขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ช่วยดูแลค่าครองชีพชาวบ้าน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด