คลังผนึก ธปท. ’สกัด’ หนี้ครัวเรือน จัดมหกรรมแก้หนี้

คลัง ผนึก ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมแก้หนี้ หวังลดปัญหาหนี้ครัวเรือน เปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 26 กันยายน นี้

คลังผนึก ธปท. ’สกัด’ หนี้ครัวเรือน จัดมหกรรมแก้หนี้

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พรชัย ฐีระเวช ระบุ สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง แต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ด้าน แก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม ที่วันนี้แบงก์รัฐมีการช่วยผ่านมาตรการพักหนี้ไปแล้วราว 10 ล้านราย ราว 4.5-5 ล้านล้านบาท และมีลูกหนี้อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ 3.5 ล้านราย มูลหนี้ 1.3 ล้านล้านบาท และมีลูกหนี้เข้าข่ายขอรับความช่วยเหลืออีกราว 2 ล้านราย

ทั้งนี้ การแก้หนี้ที่ยั่งยืน นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ย และบรรเทาภาระหนี้ที่มีอยู่เดิมแล้ว สิ่งสำคัญคือ การสร้างทักษะทางการเงิน และความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนรายย่อย เพื่อให้สามารถมีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง และสามารถบริหารจัดการทางการเงินต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว และการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างทักษะทางการเงิน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างทักษะทางการเงิน

กระทรวงการคลัง จึงได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดมหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้สัญจรทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ในช่วงเดือนพ.ย.65 - ม.ค.66 ซึ่งจะเป็นการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. รณดล นุ่มนนท์ ระบุ เศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน จากการขยายตัวเป็นบวกติดต่อกัน 3 ไตรมาส แต่หากดูการฟื้นตัวพบว่ายังไม่ทั่งถึง และมีลักษณะ เคเชฟ โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่สามารถมีรายได้กลับมาเต็มที่ จึงเป็นความความท้าทาย และจำเป็นที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุดทันการณ์ เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ชะงัก หรือสะดุด

ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ตรงจุด ทันการณ์ยิ่งขึ้น ธปท. ,กระทรวงการคลัง จึงร่วมกันจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ในระยะ ที่ 2 โดยจะเริ่ม 26 ก.ย.- 30 พ.ย. 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นช่องทางเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้

โดย ธปท.ได้จับมือกับสมาคมสถาบันการเงินต่างๆ และชมรมของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ซึ่งล่าสุด มีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมแล้ว 56 ราย และคาดว่าจะเห็นสถาบันการเงิน และนอนแบงก์ เข้าร่วมมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมหนี้จากสินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล ,เช่าซื้อรถ ,จำนำทะเบียนรถ ,นาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยจะจัดงานมหกรรมสัญจร ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หนี้ครัวเรือน เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างยั่งยืน และถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยมานาน โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เศรษฐกิจไทยถูกกระทบรุนแรงจากโควิด-19 ส่งผลหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 90% หรือเพิ่มขึ้น 10% หากเทียบกับก่อนโควิด-19 ธปท.จึงให้ความสำคัญ กับการดูแลหนี้กลุ่มเปราะบาง ผ่าน 4 ด้านหลัก แก้หนี้เดิม ,เติมเงินใหม่ ,การให้คำปรึกษา และเสริมทักษะทางการเงิน เช่น การแก้หนี้เดิม การสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ที่ปัจจุบันเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 3.89 ล้านบัญชี หรือ 2.98 ล้านล้านบาท การเติมเงินใหม่ ที่ปัจจุบันมีการให้สินเชื่อใหม่ผ่านซอฟต์โลน สินเชื่อฟื้นฟูไปแล้ว 1.3 แสนราย หรือ 3.24 แสนล้านบาท รวมถึงการปรับเงื่อนไขสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมศักยภาพ ผ่านสินเชื่อปรับตัว ที่จะเริ่มให้ได้ตั้งแต่ 5 ก.ย.เป็นต้นไป

พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์

คุณกำลังดู: คลังผนึก ธปท. ’สกัด’ หนี้ครัวเรือน จัดมหกรรมแก้หนี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด