คลังเผยปีงบประมาณ 65 เก็บรายได้เกินเป้า

คลังเผยปีงบประมาณ 65 เก็บรายได้เกินเป้า

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ส.ค.65) กระทรวงการคลังสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ 2.25 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 117,000 ล้านบาท หรือ 5.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.8% โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าเป้าหมาย ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจการบริโภคและมูลค่าการนำเข้า ซึ่งส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.) สูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวม 1.86 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 15.3% และสูงกว่าเป้าหมาย 14.6% ขณะที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ 465,823 แสนล้านบาท ลดลง 5.8% และต่ำกว่าเป้าหมาย 15% ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 100,894 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันจากปีงบประมาณก่อน 7.8% และสูงกว่าเป้าหมาย 9.5%

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี กล่าวว่า ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่สูงกว่าเป้าหมายแสดงถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น การกำหนดนโยบายที่สอดคล้อง สอดรับกับสถานการณ์ รวมทั้งตัวเลขการบริโภคและการท่องเที่ยวของไทยกลับมาดีขึ้น หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักดีถึงความท้าทายในปัจจุบันที่โลกและประเทศไทยกำลังเผชิญหลากหลายปัญหา จึงได้หาแนวทางดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน.

คุณกำลังดู: คลังเผยปีงบประมาณ 65 เก็บรายได้เกินเป้า

หมวดหมู่: หุ้น-การเงิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด