คาถาบูชานางกวัก เรียกทรัพย์ ค้าขายดี พร้อมวิธีบูชาด้วยธูป 9 ดอก

คาถาบูชานางกวักแบบย่อและแบบยาว ของพระเกจิอาจารย์ดัง นิยมใช้สวดบูชาชื่อกันว่าจะช่วยเรียกทรัพย์ และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อของในร้านตนเอง

คาถาบูชานางกวัก เรียกทรัพย์ ค้าขายดี พร้อมวิธีบูชาด้วยธูป 9 ดอก

ความเชื่อเกี่ยวกับการสวดคาถาบูชานางกวักมีมาตั้งแต่โบราณกาลเนื่องจากนางกวักเป็นของขลังรูปร่างเป็นผู้หญิง แต่งหน้าสวยงาม สวมใส่ชุดไทย และเครื่องประดับแบบไทย มือซ้ายวางข้างลำตัวหรือวางบนตัก ส่วนมือขวาจะยกขึ้นในลักษณะกวักมือ หากได้สวดคาถาบูชานางกวักเป็นประจำจะช่วยกวักทรัพย์ ดึงดูดลูกค้า เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

รวมคาถาบูชานางกวัก เรียกทรัพย์ เสริมดวงเฮง ค้าขายร่ำรวย

ตามตำราและความเชื่อที่มีในสังคมไทย มีคาถาบูชานางกวักของพระเกจิอาจารย์มีหลากหลายบท สามารถเลือกสวดบูชาตามความศรัทธาของตนเอง

คาถาบูชานางกวักแบบย่อ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
จากนั้นกล่าวคาถา
“เอหิ จิตตัง มหาลาภัง ปิยัง มะมะ มามา”

คาถาบูชานางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
“โอม มหาสิทธิโชคอุดม โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อแม่นางกวัก ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก รู้จักทุกตำบล คนรักทุกถ้วนหน้า โอมพวกพานิชชา พากูไปค้าถึงเมืองแมน ค้าหัวแหวน ก็ได้แสนทะนาน กูค้าสารพัดการก็ได้กำไรคล่องๆ กูจะค้าเงินก็เต็มกอง กูจะค้าทองก็เต็มหาบ กลับมาเรือนสามเดือน เลื่อนเป็นเศรษฐี สามปีเป็นพ่อค้าสำเภา โอมปู่เจ้าเขาเขียว ประสิทธิแก่กูคนเดียว สวาหะ”
จากนั้นให้ท่อง
“เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มามา
มหาลาภาภะวันตุเม
โชคลาภเงินทอง อันอยู่ จตุทิศา
อัฎฐะทิศา ไหลมาเทมา
สมาทิมา เอหิมามา สัพเพชะนา พหูชะนา”

คาถาบูชานางกวักหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
“โอม เทิบ เทิบ มหา เทิบ เทิม สารพัด เทิบ เทิบ”

คาถาบูชานางกวักแม่ทองมา

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
“ทุสะนิมะ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ
อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ
ธัมมัง โภคา ลาภมา ผลมา
เงินทอง ไหลมา เทมา นะชาลีติ
อิทธิ ฤทธี สวหะ”

คาถาบูชานางกวักหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
“โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า
เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา
มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ ข้าทาสหญิงชายมา
มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง พุทธังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต
ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ”

คาถาบูชานางกวักหลวงปู่ทิม

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
“โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมา เต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ อานุภาเวนะ จงอยู่ใต้พุทธบารมี
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ สุดปัง”

คาถาบูชานางกวักตุ้ยนุ้ย

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ” (3 จบ)
โอม ปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง
จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทอง ขอให้ทองไหลมาเทมาเต็มบ้าน เต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มีใจอ่อน รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ
นิมามะมามา มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ ข้าทาสหญิงชายมาด้วย
นะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ
พุทธัง ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
ธัมมัง ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
สังฆัง ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต ขอจงนำเอาโชคลาภ
แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ
พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม
เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ
เอหิสังฆานุภาเวนะ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

คาถาบูชานางกวักแบบย่อ จุดธูปกี่ดอก

การสวดคาถาบูชานางกวักแบบยาวและแบบย่อ จะนิยมจุดธูป 9 ดอก ซึ่งหมายถึงการบูชาพระพุทธคุณเทพเจ้าป่า เจ้าเขา ศาลพระภูมิ หรือจุดธูป 16 ดอก ซึ่งหมายถึงการบูชาเทพชั้นสูงตามความเชื่อ

วิธีบูชาแม่นางกวัก

1. ตั้งหิ้งบูชาหันหน้าออกบริเวณนอกร้าน
2. เตรียมน้ำและเครื่องบูชา สำหรับถวายทุกวัน
3. เตรียมผลไม้ สำหรับถวายอย่างน้อย 1 ครั้ง/อาทิตย์
4. จุดธูป 9 หรือ 16 ดอก จากนั้นให้อธิษฐาน บอกกล่าวถึงเรื่องที่ดี
5. สวดคาถาบูชาแม่นางกวัก

การสวดคาถาบูชานางกวัก เพื่อเรียกทรัพย์ กวักลูกค้า ให้เงินทองไหลมาเทมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โดยคาถาบูชานางกวักมีหลายบท จากเกจิชื่อดังหลายท่าน สามารถเลือกสวดได้ตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คุณกำลังดู: คาถาบูชานางกวัก เรียกทรัพย์ ค้าขายดี พร้อมวิธีบูชาด้วยธูป 9 ดอก

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด