ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

เช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยฝุ่นมีแนวโน้มลดลง เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

เช้านี้ค่าฝุ่นPM 2.5 ไม่เกินมาตรฐานการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยฝุ่นมีแนวโน้มลดลงเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพุธที่ 22 มี.ค. 2566 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 18-36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)โดยดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

ส่วนในช่วงวันที่ 22-29 มี.ค. 2566 มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพอากาศเปิด ส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 เกิดการสะสมตัวมีแนวโน้มลดลง มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่ควรระวังโรคลมแดด และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ช่วงวันที่ 22 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร.

ขอบคุณเฟซบุ๊กกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

คุณกำลังดู: ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ไม่เกินมาตรฐาน การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด