“คลัง” สั่งคุมเข้มสินทรัพย์ดิจิทัล เร่ง ก.ล.ต.แก้กฎหมายให้เท่าทัน

“คลัง” สั่งคุมเข้มสินทรัพย์ดิจิทัล เร่ง ก.ล.ต.แก้กฎหมายให้เท่าทัน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ถึง 3 ฉบับ เพื่อกำชับให้กำกับดูแลการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด และเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน เพราะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แต่ต้องย้ำเตือนนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้มีการชักชวนให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การขุดเหมืองบิทคอยน์จำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่นักลงทุน

“ยอมรับว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาการแก้ไขพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภค และนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้น ได้มอบหมายให้ ก.ล.ต.ไปศึกษาแนวทางและประเด็นแก้ไขกฎหมายแล้วนำมาเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่อไป”

สำหรับ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 นั้นเป็นการออกกฎหมายภายใต้ (พ.ร.บ.) พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายอาจจะไม่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องศึกษาทบทวนกฎหมาย เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

คุณกำลังดู: “คลัง” สั่งคุมเข้มสินทรัพย์ดิจิทัล เร่ง ก.ล.ต.แก้กฎหมายให้เท่าทัน

หมวดหมู่: การลงทุน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด