ขนส่งฯ เตือนรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

ขนส่งฯ เตือนรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

     กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุก ห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท พร้อมแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงจุดบอดของรถบรรทุก

     กรมการขนส่งเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวรถบรรทุกติดตั้งบังโคลนยื่นออกนอกตัวรถไปเฉี่ยวชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทางกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ขอเตือนผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุก ห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมทาง เช่น

     การต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดกว้าง ยาว สูง เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด, การติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกิดออกนอกตัวรถ และการติดตั้งไฟสปอตไลต์ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท ตามมาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

     นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังระบุเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกที่ผิดกฎหมายดังกล่าว คู่กรณีส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ จึงขอแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเข้าไปยังจุดยอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ 4 จุด ได้แก่

  • บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่
  • ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ
  • ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นด้านหลังบนกระจกหลังได้
  • ด้านซ้ายของรถบรรทุก เป็นจุดที่อันตรายที่สุด เนื่องจากมีทัศนวิสัยที่แคบมากกว่าจุดอื่น

     ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบนไหล่ทางหรือบริเวณทางเดินในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัยที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน มอก. ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณกำลังดู: ขนส่งฯ เตือนรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

หมวดหมู่: รถยนต์

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด