"คุณหญิงสุดารัตน์" ถวายองค์ "พระพุทธเจ้าน้อย" วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

"คุณหญิงสุดารัตน์" ถวายองค์ "พระพุทธเจ้าน้อย" วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ถวายองค์พระโพธิสัตว์ สิทธัตถะ ราชกุมาร พระพุทธเจ้าน้อย ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล จ.แพร่

วันนี้ 22 ก.พ.66 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย อาจารย์วันชัย รวยอารีย์ และคณะ ได้ถวายองค์พระโพธิสัตว์ สิทธัตถะ ราชกุมาร(พระพุทธเจ้าน้อย) และไหว้องค์พระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ รับมอบ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา

จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้กราบองค์พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ นำเวียนองค์พระธาตุช่อแฮ ถ่ายภาพกับตุง 7 สี อันเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง กราบขอพรกับพระเจ้าทันใจ แล้วเดินทางกลับ

คุณกำลังดู: "คุณหญิงสุดารัตน์" ถวายองค์ "พระพุทธเจ้าน้อย" วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด