คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเจริญ แห่งไทยเบฟฯ ผู้สร้างอาณาจักรแสนล้าน

รู้จัก คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group) บริษัทแม่ของไทยเบฟฯ, เสริมสุข, BJC (เจ้าของ Big C), โออิชิ และอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเจริญ แห่งไทยเบฟฯ ผู้สร้างอาณาจักรแสนล้าน

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนาภักดี ภรรยาเจ้าตัวเจริญ สิริวัฒนาภักดี ผู้ร่วมสร้างอาณาจักรมูลค่ากว่าแสนล้านบาท

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยา "เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี" ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทีซีซี หนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัยพ์มานานถึง 50 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี อยากรู้มั้ยที่ผ่านมาคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้สร้างอาณาจักรธุรกิจมูลค่าหลายหมื่นล้านอะไรบ้าง Sanook ได้ตรวจสอบข้อมูลจาก Creden Data ที่รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ Creden Data พบว่า คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัท 34 แห่ง และถือหุ้นบริษัท 6 แห่ง มูลค่าหุ้นทั้งหมด 37,053,499,736 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2541 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตสุรากลั่นและผสม ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 2,053,514,830 บาท กำไร 9,923,240 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 1,112,500,348 บาท หนี้สินรวม 170,686,961 บาท

บริษัท คริสตอลลา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2529 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำตาล ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 7,200 ล้านบาท โดนมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 717,274,941 บาท กำไร 46,060,109 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 46,060,109 หนี้สินรวม 13,287,444,632 บาท

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท และถือหุ้น 254,574,750 หุ้น (25.46%) มูลค่าหุ้น 9,194,033,179 บาท ดำเนินธุรกิจลงทุนและให้กู้ยืม ดำเนินธุรกิจ 10,000 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 5,571,070,011 บาท กำไร 2,572,203,766 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 143,764,512,554 บาท หนี้สินรวม 107,649,288,441 บาท

บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท และถือหุ้น 765,000,000 หุ้น (25.50%) มูลค่าหุ้น 7,618,903,785 บาท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 30,000 บาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 2,415,077 บาท ขาดทุน 103,782,211 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 81,842,025,932 บาท หนี้สินรวม 51,963,971,874 บาท

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2548 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท และถือหุ้น 1 หุ้น (0%) มูลค่าหุ้น 0 บาท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 3,638,552,793 บาท กำไร 291,868,921 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 100,893,033,852 บาท หนี้สินรวม 69,473,123,592 บาท

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 30,000,000,000 บาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 831,711,365 บาท ขาดทุน 238,002,894 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 45,622,035,354 บาท หนี้สินรวม 35,564,543,836 บาท

บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2546 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 17,350 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 3,151,853,813 บาท กำไร 569,426,192 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 80,215,535,799 บาท หนี้สินรวม 62,424,709,813 บาท

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2510) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการการลงทุน ให้บริการและให้คำปรึกษาในด้านอสังหาริมทรัพย์(มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์) ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 99 ล้านบาท

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท และถือหุ้น 1 หุ้น (0%) มูลค่าหุ้น 0 บาท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจ 35,000 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 751,594,143 บาท ขาดทุน 95,271,834 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 34,719,252,334 บาท หนี้สินรวม 24,887,177,287 บาท

บริษัท ธนภักดี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2537 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการต้มการกลั่นและการผลิตสุรา ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 2,517,502,674 บาท กำไร 26,038,393 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 1,020,682,974 บาท หนี้สินรวม 138,660,476 บาท

บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจซื้อ-ขาย ผลิตผลการเกษตรแปรรูปและไม่แปรรูป ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

 • ปี 2564 รายได้ 7,207,004 บาท กำไร 93,383 บาท
 • ปี 2565 รายได้ 636,052 บาท ขาดทุน 2,069 บาท

ปี 2565

 • ทรัพยสินรวม 2,787,266 บาท หนี้สินรวม 10,300 บาท

บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2550 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจธุรกิจการลงทุน ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 87,135,026,800 บาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 113,125,555 บาท ขาดทุน 19,713,859,456 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 132,917,289,365 บาท หนี้สินรวม 25,373,032,980 บาท

บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2534 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 2,641,541,729 บาท กำไร 202,434,215 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 2,917,516,164 บาท หนี้สินรวม 580,197,364 บาท

บริษัท พรรณธิอร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2549 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 1,175,551 บาท ขาดทุน 6,863,848 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 1,452,317,350 บาท หนี้สินรวม 46,004 บาท

บริษัท มงคลสมัย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2541 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการต้ม การกลั่น และการผสมสุรา ปัจจุบันทุนดจดทะเบียน 700 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

 • ปี 2564 รายได้ 1,388,464,028 บาท กำไร 49,784,133 บาท
 • ปี 2565 รายได้ 1,395,492,035 บาท กำไร 27,799,351 บาท

ปี 2565

 • ทรัพย์สินรวม 905,140,852 บาท หนี้สินรวม 84,467,033 บาท

บริษัท สิริวนา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2549 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท และถือหุ้น 369,750,000 หุ้น (25.50%) มูลค่าหุ้น 20,240,562,772 บาท ดำเนินธุรกิจลงทุนและให้กู้ยืม ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 6,188,451,544 บาท กำไร 5,253,630,898 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 99,990,378,497 บาท หนี้สินรวม 20,615,622,527 บาท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2536 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิต จัดการผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการด้านต่างๆ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 4,114,626,699 บาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 18,678,909,494 บาท กำไร 2,759,426,375 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 257,242,934,334 บาท หนี้สินรวม 157,699,480,061 บาท

บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2529 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจค่าสิทธิเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

 • ปี 2564 รายได้ 318,431,747 บาท กำไร 241,071,279 บาท
 • ปี 2565 รายได้ 348,178,063 บาท กำไร 265,124,181 บาท

ปี 2565

 • ทรัพย์สินรวม 841,377,400 บาท หนี้สินรวม 108,336,931 บาท

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2537 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจ การต้มการกลั่นและการผลิตสุรา ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 4,005,084,036 บาท กำไร 68,278,079 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 1,539,913,076 บาท หนี้สินรวม 188,294,205 บาท

บริษัท แสงโสม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2515 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการผลิตสุราผสม ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 7,500 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 17,178,766,086 บาท กำไร 231,022,282 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 10,897,778,283 บาท หนี้สินรวม 637,616,866 บาท

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 32,150 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 2,493,572,154 บาท กำไร 123,451,013 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 121,760,118,645 บาท หนี้สินรวม 49,153,167,817 บาท

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 319,055,533 บาท ขาดทุน 858,487,360 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 10,933,019,397 บาท หนี้สินรวม 8,338,001,460 บาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2546 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจ Holding Company ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 25,159,999,999 บาท โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2564

 • รายได้ 27,081,807,000 บาท ขาดทุน 17,477,871,000 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 362,592,415,000 บาท หนี้สินรวม 252,696,570,000 บาท

บริษัท ทิพย์นิมิต จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2526 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจลงทุน กู้และให้กู้ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานสถานภาพกิจการเป็นควบ

บริษัท ที.ซี.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2533 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษางานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเป็นควบ

บริษัท ที.ซี.ซี.แลนด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2545 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจรับจ้างบริหารงานและให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเป็นควบ

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2519 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจตัวกลางทางการเงิน ทุนจดทะเบียน 35,000 ล้านบาท ปัจจุบันสถานภาพกิจการควบเป็น ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีผลประกอบการปีล่าสุดดังนี้

ปี 2550

 • รายได้ 4,407,396,700 บาท กำไร 4,065,484,098 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 50,933,557,227 บาท หนี้สินรวม 8,433,243,823 บาท

บริษัท บวรวงศ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2510 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจค้าสินค้าพื้นเมือง พืชผลเกษตรกรรม เช่น ข้าว ถั่ว งา ปอ นุ่น ไม้สัก ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันสถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2538

บริษัท วิทยาทาน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2547 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฆษณา ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2557

บริษัท สุราทิพย์ศรีบูรพา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2523 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการลงทุน กู้ให้กู้ ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการควบ

บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2531 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจลงทุนและให้กู้ยืม ทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563

บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2521 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการควบ

บริษัท เจริญวรรณกิจ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2525 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจลงทุน ทุนจดทะเบียน 525 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการควบเป็น เจริญวรรณกิจ จำกัด

ปี 2554

 • รายได้ 28,515,095 บาท ขาดทุน 8,233,379 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 1,633,823,441 บาท หนี้สินรวม 395,952,806 บาท

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2552 โดยมีรายชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ทุนจดทะเบียน 24,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการแปรสภาพเป็น แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ปี 2560

 • รายได้ 93,942,692 บาท กำไร 53,787,298 บาท
 • ทรัพย์สินรวม 24,297,721,716 บาท หนี้สินรวม 15,243,781,875 บาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีหุ้นในบริษัท บริษัท อาคเนย์ อินเตอร์คอนเนคชั่น จำกัด ที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2546 ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด โดยจำนวนหุ้น 9,224,999 หุ้น (50.00%) มูลค่าหุ้น 7,108,176 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทดังกล่าวมีสถานภาพกิจการควบเป็น อรุณสิริพัฒน (2021) จำกัด (มหาชน)

คุณกำลังดู: คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเจริญ แห่งไทยเบฟฯ ผู้สร้างอาณาจักรแสนล้าน

หมวดหมู่: ธุรกิจส่วนตัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด