ครม. เทงบเกือบ 6,000 ล้านบาท ให้ กกต. จัดการเลือกตั้ง 2566

ครม. เทงบเกือบ 6,000 ล้านบาท ให้ กกต. จัดการเลือกตั้ง 2566

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาท ให้ กกต. ดำเนินการจัดเลือกตั้งใหญ่ หลังสภาผู้แทนราษฎรใกล้สิ้นสุดในวันที่ 23 มี.ค. 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ครม. อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5,945,161,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท อาทิ ภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. ทุกระดับ รวมทั้งภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน 840,614,250 บาท เช่นภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรโดยกระทรวงการต่างประเทศภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นต้น

โฆษกรัฐบาล ระบุในช่วงท้ายด้วยว่าเนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่ง กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ.

คุณกำลังดู: ครม. เทงบเกือบ 6,000 ล้านบาท ให้ กกต. จัดการเลือกตั้ง 2566

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด