ครม. ต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค. 66

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. ต่อเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค.นี้ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและภาคธุรกิจ เร่งฟื้นเศรษฐกิจ คาด รัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้าน

ครม. ต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค. 66

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. ต่อเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค.นี้ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและภาคธุรกิจ เร่งฟื้นเศรษฐกิจ คาดรัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้าน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2566 บรรเทาความเดือดร้อน ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงผันผวน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ประเมินผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและผลกระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการในครั้งนี้ประมาณ 2 เดือน คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท สำหรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้ ช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศซึ่งเป็นต้นทุนในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือในระดับที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ พิจารณาแล้วภาพรวมในระบบเศรษฐกิจทุกมิติจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง.

คุณกำลังดู: ครม. ต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค. 66

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด