ขยายเวลาสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ ถึง มี.ค. 68 ช่วยลูกหนี้ออมสิน-ธ.ก.ส. ทยอยชำระ

ขยายเวลาสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ ถึง มี.ค. 68 ช่วยลูกหนี้ออมสิน-ธ.ก.ส. ทยอยชำระ

ครม. ไฟเขียวขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกไปจนถึง มี.ค. 2568 หวังช่วยลูกหนี้ ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทยอยชำระหนี้ตามศักยภาพ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ขยายระยะเวลากู้เพิ่มอีก 2 ปี จากเดิมไม่เกิน 3 ปี เป็นไม่เกิน 5 ปี สิ้นสุดระยะเวลากู้วันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนด มีเวลาในการผ่อนชำระหนี้มากขึ้น และสามารถทยอยชำระหนี้ได้ตามศักยภาพ

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ เช่น หาบเร่ แผงลอย ลูกจ้างภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือภาระหนี้ที่ต้องชำระ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน รวมถึงป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ หรือพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ

ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อรวม 40,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 20,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ให้วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาทต่อราย และอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 12 เดือน

ปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หรือสิ้นสุดการอนุมัติสินเชื่อแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2564 โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2566 ธนาคารออมสิน มียอดอนุมัติสินเชื่อ 1,980,464 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,804.64 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้าง 6,669 ล้านบาท ขณะที่ ธ.ก.ส. มียอดอนุมัติสินเชื่อ 913,548 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,086 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้าง 2,349 ล้านบาท

คุณกำลังดู: ขยายเวลาสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ ถึง มี.ค. 68 ช่วยลูกหนี้ออมสิน-ธ.ก.ส. ทยอยชำระ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด