กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 แล้วตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทินเลือกตั้ง ส่วนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 66

ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวานที่ผ่านมา (20 มีนาคม 2566) เพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง 2566

ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันนี้ (21 มีนาคม 2566) ถึงกำหนดการวันเลือกตั้งใหญ่ ว่า กกต. พิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบตามสำนักงาน กกต. เสนอวันเลือกตั้งใหญ่ คือ 14 พฤษภาคม 2566

ปฏิทินเลือกตั้ง 2566

  • 20 มีนาคม 2566 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
  • 21 มีนาคม 2566 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • 27 มีนาคม-13 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร
  • 3-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
  • 4-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  • 3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • 7 พฤษภาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูอายุ
  • 7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  • 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คุณกำลังดู: กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด