กกต.แจง พรรคก้าวไกล ยัน ต้องทำตามกฎเหล็ก 180 วัน ก่อนครบอายุของสภา

กกต.แจง พรรคก้าวไกล ยัน ต้องทำตามกฎเหล็ก 180 วัน ก่อนครบอายุของสภา

กกต.ตอบข้อสอบถาม พรรคก้าวไกล กรณี แจกของช่วยประชาชนประสบภัยพิบัติ ยัน ต้องทำตามกฎเหล็ก 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภา จนถึงวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 31 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยเเพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องสำนักงาน กกต. ได้ทำหนังสือตอบข้อสอบถาม กรณีพรรคก้าวไกล ได้ขอสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมือง ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศ กกต. ในหลายประเด็น เช่น ภายใต้ระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภา จนถึงวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ส.ส.สมาชิกพรรคการเมืองที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. สามารถทำการให้ เมื่อมีเหตุอันสมควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐได้ ใช่หรือไม่ พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. สมาชิกพรรคการเมืองที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. กรณีที่ได้ทำการให้ เมื่อมีเหตุอันสมควรไปแล้ว จะถือเป็นการค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 64 ของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมืองใช่หรือไม่

สำนักงาน กกต. ชี้แจงว่า จากประเด็นข้อสอบถามของพรรคก้าวไกล พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากอยู่ในห้วงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภาฯ จนถึงวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา 64 และมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไปคุณกำลังดู: กกต.แจง พรรคก้าวไกล ยัน ต้องทำตามกฎเหล็ก 180 วัน ก่อนครบอายุของสภา

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด