กกท. ตั้งคณะเร่งสรุปงบจัดศึกกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ฯ ครั้งที่ 6 ก่อนนำเสนอ ครม.

กกท. ตั้งคณะเร่งสรุปงบจัดศึกกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ฯ ครั้งที่ 6 ก่อนนำเสนอ ครม.

กกท. ตั้งคณะเร่งสรุปงบจัดศึกกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ฯ ครั้งที่ 6 ก่อนนำเสนอ ครม.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการแยกคณะกรรมการสาขาสารต้องห้าม ออกจากจากคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ และสุขอนามัย ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เมื่อวันที่ 20 มกราคม จากเดิมสถานะคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ และสุขอนามัย สาขาสารต้องห้าม โดยให้มีสถานะเป็นคณะกรรมการฝ่ายสารต้องห้าม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน สาขาการเงิน การบัญชี และการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ดำเนินการยกร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ….

โดยอ้างอิงระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 ว่าด้วยการเงิน และงบประมาณ พ.ศ.2556 โดย กกท. จะจัดทำระเบียบการจ่ายเงิน และจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณากรอบวงเงินทุกเเหล่งเงินให้ครอบคลุม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบกำหนดการประชุม Coordination Committee Meeting ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงประเด็นความพร้อมในการจัดการแข่งขัน และสร้างกระแส การรับรู้ให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับทราบถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ และเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศต่อไป

คุณกำลังดู: กกท. ตั้งคณะเร่งสรุปงบจัดศึกกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ฯ ครั้งที่ 6 ก่อนนำเสนอ ครม.

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด