กกต.ให้ใบแดง สมาชิก ทต.ท่าแลงเพชรบุรียกทีม ดำเนินคดีอาญาจัดเลือกตั้งใหม่

กกต.มีคำวินิจฉัยให้ใบแดง 7 สมาชิกสภา ต.ท่าแลง จ.เพชรบุรี ยกทีม พร้อมดำเนินคดีอาญา เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง โดยให้จัดการเลือกตั้งใหม่ และให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทดแทน

กกต.ให้ใบแดง สมาชิก ทต.ท่าแลงเพชรบุรียกทีม ดำเนินคดีอาญาจัดเลือกตั้งใหม่

กกต.มีคำวินิจฉัยให้ใบแดง 7 สมาชิกสภา ต.ท่าแลง จ.เพชรบุรี ยกทีม พร้อมดำเนินคดีอาญา เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง โดยให้จัดการเลือกตั้งใหม่และให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทดแทน

กกต.มีหนังสือให้ กกต.จว.เพชรบุรี และเทศบาลตำบลท่าแลง ส่งรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง ทั้ง2 เขตเลือกตั้ง เพื่อประกอบสำนวนในคำฟ้องให้ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาค มีคำวินิจฉัยให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่แทนที่สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งและถูก กกต.วินิจฉัยให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งรวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญา และให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทดแทน

จากกรณีเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 39/2565 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายเอื้อม ชุ่มจิตต์, นายยงค์ เพชรศิริ, นายศิริชัย เรืองศรี, นายสำรอง จัดพูล, นายธะเนตร เสมเถื่อน, นายณชพล จิวเมือง, นายบรรจบ จิตต์พุ่ม, นายวชิรศักด์ ภานุมาต, นายกนกพล พ่วงทอง, นายเสน่ห์ เทศเกิด, นายวีระสิทธิ์ อ่วมบุตร และนายสัญญา พ่วงทอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ของกลุ่มพลังท่าแลง ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่28 มี.ค.2564

นอกจากนี้ยังสั่งให้มีการเลือกตั้ง สท.ตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในเขตเลือกตั้งที่1 และเขตเลือกตั้งที่2 ใหม่ แทนสมาชิกกลุ่มพลังท่าแลงที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น สท.ตำบลท่าแลง จำนวน7 คน ประกอบด้วย นายศิริชัย เรืองศรี, นายสำรอง จัดพูล, นายธะเนตร เสมเถื่อน, นายบรรจบ จิตต์พุ่ม, นายกนกพล พ่วงทอง, นายเสน่ห์ เทศเกิด และนายสัญญา พ่วงทอง และให้ทั้ง 7 คนดังกล่าวรับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าว และให้ดำเนินคดีอาญากับนายเอื้อม ชุ่มจิตต์, นายยงค์ เพชรศิริ, นายศิริชัย เรืองศรี, นายสำรอง จัดพูล, นายธะเนตร เสมเถื่อน, นายณชพล จิวเมือง, นายบรรจบ จิตต์พุ่ม, นายวชิรศักดิ์ ภานุมาศ, นายกนกพล พ่วงทอง, นายเสน่ห์ เทศเกิด, นายวีระสิทธิ์ อ่วมบุตร, นายสัญญา พ่วงทอง, ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง สท.ตำบลท่าแลงของกลุ่มพลังท่าแลง และนายจีรศักดิ์ เทศเกิด ผู้สนับสนุนกลุ่มพลังท่าแลงด้วย

คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีเมื่อระหว่างวันที่8-12 ก.พ. 2564 มีการสมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพลังท่าแลง ซึ่งมี นายสงวน จิตต์พุ่ม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง เป็นหัวหน้ากลุ่ม และกลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง ที่มี นายพรชัย ภู่ระหงษ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง เป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สท.ตำบลท่าแลงครบทั้ง2 เขตเลือกตั้ง รวมกลุ่มละ12 คน

ต่อมาหลังวันรับสมัครเลือกตั้งปรากฏ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ในขณะนั้น มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีให้ นายสงวน เป็นผู้ถูกพ้นจากตำแหน่งฯ (ย้อนหลัง) เนื่องจากก่อนหน้านี้ขณะที่ นายสงวน ยังดำรงตำแหน่งนายกท่าแลง ได้ถูกชาวบ้านท่าแลงนำโดย นายอนุวัต เวชสว่าง และกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันคัดค้านการเปิดบ่อขยะในพื้นที่ของบึงปรีดา ร้องเรียนให้ดำเนินการสอบสวนนายสงวนในฐานะนายกฯท่าแลง ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล โดยครั้งนั้นคำร้องเป็นผล

นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี ในขณะนั้นสั่งการให้ นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง ตั้งกรรมการสอบสวนนายสงวน และสรุปว่านายสงวนมีความผิดฐานจงใจทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่สั่งการ และมีคำสั่งให้นายสงวนพ้นจากตำแหน่งนายเทศมนตรีตำบลท่าแลง เมื่อวันที่3 มีนาคม 2564 (หลังวันรับสมัครเลือกตั้ง) ผลจากคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ส่งผลให้นายสงวนเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พ้น5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง จึงถอนชื่อนายสงวนออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทำให้นายสงวนถูกตัดสิทธิในการสมัคร กลุ่มพลังท่าแลง จึงเหลือเพียงลูกทีมจำนวน 12 คน ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สท.ตำบลท่าแลง และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่27 มีนาคม2564 ผลการนับคะแนนปรากฏว่า กลุ่มพลังท่าแลง ได้รับเลือกตั้งเป็น สท.ตำบลท่าแลง จำนวน7 คน ส่วนกลุ่มรวมใจคนรักท่าแลงได้รับการเลือกตั้ง5 คน โดยมี นายพรชัย ภู่ระหงษ์ หัวหน้ากลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงโดยไม่มีคู่แข่ง

หลังการเลือกตั้งปรากฏมีการร้องเรียนไปยัง กกต.ว่าขณะระหว่างช่วงเวลาการเลือกตั้ง กลุ่มพลังท่าแลง มีการกระทำความผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามมาตรา65 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวฯ กกต.ได้รับคำร้อง และดำเนินการสืบสวนสอบสวนพยานและหลักฐาน และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้ง สท.ตำบลท่าแลง เมื่อวันอาทิตย์ที่28 มีนาคม 2564 เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

สืบเนื่องจากหลังที่นายสงวน หัวหน้ากลุ่มพลังท่าแลงถูกถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครนายก ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนมีการเคลื่อนไหวและบุกรุกเข้าไปตั้งเวทีปราศรัยโจมตีกลุ่มรวมใจคนรักท่าแลงในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง ทั้งกลางวันและกลางคืน รวม 6 วัน ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้นายสงวนถูกถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครฯ และมีการรณรงค์ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะมีการเปิดการรับสมัครใหม่โดยอ้างว่านายสงวนถูกกลั่นแกล้ง ทั้งที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษาว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดในบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ซึ่งมีผลการนับคะแนนนี้ถึง1,820 ใบ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง ผู้สมัครสมาชิกฯ ในกลุ่มพลังท่าแลง ทั้งสองเขตเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจำนวน7 คน กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลงได้รับการเลือกตั้งเข้ามา5 คน

กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง จึงยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งว่า กลุ่มพลังท่าแลงมีการกระทำความผิด ฐานใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และเป็นที่มาของการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 39/2565 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง รับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคล และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลท่าแลงใหม่ดังกล่าว.คุณกำลังดู: กกต.ให้ใบแดง สมาชิก ทต.ท่าแลงเพชรบุรียกทีม ดำเนินคดีอาญาจัดเลือกตั้งใหม่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด