กมธ.ประมง สภาฯ เห็นพ้อง ร่างแก้ไข พ.ร.ก.ประมงฯ ส่งสภาชุดหน้า ออกเป็น ก.ม.

กมธ.ประมง สภาฯ เห็นพ้อง ร่างแก้ไข พ.ร.ก.ประมงฯ ส่งสภาชุดหน้า ออกเป็น ก.ม.

กมธ.ประมง สภาฯ เห็นพ้อง ร่างที่ 8 พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.ก.การประมงฯ ส่งให้สภาฯ ชุดหน้าออกเป็นกฎหมาย ช่วยอุตสาหกรรมประมงไทย ป้องกันพรรคการเมืองเคลมเป็นผลงาน

เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 9 มี.ค. 2566 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. … พร้อมด้วย กมธ.ฯ และภาคีเครือข่ายชาวประมง ร่วมแถลงถึงการสรุปผลการจัดทำรายงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.ก.การประมงฯ เพื่อส่งให้สภาฯ ชุดหน้าออกเป็นกฎหมาย ว่า กมธ.ชุดนี้ได้เชิญที่ปรึกษา 30 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง เพื่อรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน เราพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณากฎหมายเสร็จให้ได้ เราสำหรับในรายงานฉบับล่าสุดนี้ ได้เปลี่ยนแปลงให้เกิดการกระจายอำนาจ การปรับปรุงคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด การบริหารจัดการที่ยึดแนวทางรับฟังปัญหาในพื้นที่เป็นหลักไม่ใช่การตัดเสื้อตัวเดียวแล้วแจกไปทั่ว ในรายงานชุดนี้จะเป็นชุดที่สำคัญเพื่อให้สภาฯ ชุดหน้า ออกเป็นกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงต่อไป

ด้านนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะหนึ่งในผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.ก.การประมงฯ กล่าวว่า การแก้ไขร่างกฎหมายประมง จะต้องผ่านระบบรัฐสภาเพื่อให้การออกกฎหมายมีน้ำหนัก และส่งให้รัฐบาลนำไปเสนอต่อสหภาพยุโรป หรืออียู ว่าการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงเป็นการร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชนทุกฝ่าย จากนี้เราจะมีร่างกฎหมายประมงร่างที่ 8 เพื่อไม่ให้เป็นร่างของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยผู้ที่เสนอทั้ง 7 ร่างก่อนหน้านี้ ก็จะให้ความเห็นชอบกับร่างที่ 8 ที่จะเสนอในสภาฯ ชุดหน้าด้วยเช่นกัน

คุณกำลังดู: กมธ.ประมง สภาฯ เห็นพ้อง ร่างแก้ไข พ.ร.ก.ประมงฯ ส่งสภาชุดหน้า ออกเป็น ก.ม.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด