"กมธ.ทหาร" ร่วม "กมธ.ปราบโกง" สอบปม ฝาก "กรศศิร์" รับราชการตำรวจ

"มงคลกิตต์" แถลงกมธ.ทหาร เรียกเอกสาร "ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์"- ทหารรับใช้ นั่งทำงานในกมธ.สนช. ย้อนหลัง พร้อมเตรียมทำงานร่วมกับ กมธ.ทหาร สอบ

"กมธ.ทหาร" ร่วม "กมธ.ปราบโกง" สอบปม ฝาก "กรศศิร์" รับราชการตำรวจ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยว่าหลังจากที่กมธ. เชิญหน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เมื่อวันที่ 1 กันยายนแล้ว ว่า ทางกมธ.ได้ทำหนังสือเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ได้แก่

1.คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในอดีต โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน

2.บันทึกรายงานการประชุมของกมธ.กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560- 30 เมษายน 2562 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์

3.หนังสือการขอตัว-การตอบรับของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ของการมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ในกมธ.กฏหมาย สนช. ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานปลายทาง คือ กมธ.กฎหมายฯ

4. คำสั่งแต่งตั้งส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกมธ.กฎหมายที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน

5.ขอบันทึกรายงานการประชุมของกมธ.กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562- 30 สิงหาคม 2565 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์

6.หนังสือการขอตัว-การตอบรับของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ของการมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ในกมธ.กฎหมายที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานปลายทาง คือกมธ.กฎหมายฯ

7. รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการตำรวจ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์

8.รายละเอียดการสมัครเข้าช่วยราชการกอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ช่วงก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการอนุมัติ พร้อมทั้งขอหนังสือจาก กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) อนุมัติ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในกมธ.กฎหมายฯ ขอรายการจ่ายเงินเพิ่มในการปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์

9.เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สมาชิกวุฒิสภา

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของส.ท.หญิง ปัทมา ศิริรัตน์ อดีตทหารหญิง 1.คำสั่งแต่งตั้งส.ท.หญิง ปัทมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.กฎหมายที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน

2.บันทึกรายงานการประชุมของกมธ.กฎหมายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 สิงหาคม 2565 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของส.ท.หญิง ปัทมา

3.หนังสือการขอตัว-การตอบรับของส.ท.หญิงปัทมา การมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ในกมธ.กฎหมายฯ ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานปลายทางคือกมธ.กฎหมายฯ

4.รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการทหาร พ.ศ.2561 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยของส.ท.หญิง ปัทมา

5.เอกสารต้นฉบับ การขอลาออกจากราชการทหาร ผู้รับรองการลาออก และเอกสารการอนุมัติการลาออกจากผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทยของส.ท.หญิง ปัทมา

และ 6.เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาของส.ท.หญิง ปัทมา ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้สมาชิกวุฒิสภา(ถ้ามี)

นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่า สัปดาห์หน้า ทาง กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน ดังนั้นกมธ.การทหาร และกมธ.ปราบโกงจะตรวจสอบร่วมกัน

คุณกำลังดู: "กมธ.ทหาร" ร่วม "กมธ.ปราบโกง" สอบปม ฝาก "กรศศิร์" รับราชการตำรวจ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด