กมธ.ทหาร สภาฯ บี้สอบย้อนหลังปมตั้ง “เจ๊นุช” แท็กทีม กมธ.ป.ป.ช. สอบร่วม

กมธ.ทหาร สภาฯ บี้สอบย้อนหลังปมตั้ง “เจ๊นุช” แท็กทีม กมธ.ป.ป.ช. สอบร่วม

“มงคลกิตติ์” โฆษก กมธ.ทหาร สภาฯ แถลงขอเอกสารเพิ่มเติม 9 เรื่อง บี้สอบย้อนหลังปมตั้ง ส.ต.ท.หญิง นั่งกรรมาธิการ สนช. พ่วงขอเอกสารเพิ่ม ปมฝากทหารรับใช้หญิง แท็กทีม กมธ.ป.ป.ช. สอบร่วม 2 คณะ

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 2 ก.ย. 2565 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ปัจจุบันช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมอดีตทหารหญิง ว่า กมธ. ได้ทำหนังสือเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ได้แก่

1. คำสั่งแต่งตั้งอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในอดีตคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน

2. บันทึกรายงานการประชุมของอดีต กมธ.กฎหมาย สนช. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2562 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์

3. หนังสือการขอตัว-การตอบรับของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ของการมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.กฎหมาย สนช. ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานปลายทาง คืออดีตคณะกรรมาธิการการกฎหมาย สนช.

4. คำสั่งแต่งตั้งอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน

5. ขอบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2565 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์

6. หนังสือการขอตัว-การตอบรับของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ของการมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานปลายทาง คือ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย

7. รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการตำรวจ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์

8. รายละเอียดการสมัครเข้าช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ช่วงก่อน 1 ต.ค. 2564 รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการอนุมัติ พร้อมทั้งขอหนังสือจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อนุมัติให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ขอรายการจ่ายเงินเพิ่มในการปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์

9. เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของอดีต ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ สนช. และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ในส่วนของอดีต ส.ท.หญิงปัทมา ศิริรัตน์ มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

1. คำสั่งแต่งตั้งอดีต ส.ท.หญิงปัทมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน (ถ้ามี)

2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2565 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของอดีต ส.ท.หญิงปัทมา

3. หนังสือการขอตัว-การตอบรับ ของอดีต ส.ท.หญิงปัทมา การมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานปลายทาง คือ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย

4. รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการทหาร พ.ศ.2561 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ของอดีต ส.ท.หญิงปัทมา

5. เอกสารต้นฉบับการขอลาออกจากราชการทหาร ผู้รับรองการลาออก และเอกสารการอนุมัติการลาออกจากผู้บังคับบัญชา สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ของอดีต ส.ท.หญิงปัทมา

6. เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของอดีต ส.ท.หญิงปัทมา ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้สมาชิกวุฒิสภา (ถ้ามี)

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งหมดคือรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม กมธ.การทหาร สภาฯ ต่อจากนี้จะทำรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการ กมธ.การทหาร ขอเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ชี้แจงไป ถือเป็นรายละเอียดสำคัญที่จะต้องตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้า ทางคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) จะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน และจะมีการสอดประสานงานกันระหว่าง กมธ.การทหาร และ กมธ.ป.ป.ช. ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีข้อมูลอยู่ หาก กมธ.ป.ป.ช. ต้องการให้ กมธ.การทหาร ส่งตัวแทนร่วมประชุม หรือประชุมร่วมทั้ง 2 คณะพร้อมกันก็ยินดี เป็นการปฏิรูปกระบวนการรับฝากข้าราชการทหาร-ตำรวจในระบบปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคต.

คุณกำลังดู: กมธ.ทหาร สภาฯ บี้สอบย้อนหลังปมตั้ง “เจ๊นุช” แท็กทีม กมธ.ป.ป.ช. สอบร่วม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด