ก.แรงงาน ฝึก Gig Worker ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ก.แรงงาน ฝึก Gig Worker ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะผู้มีรายได้น้อย ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยง พร้อมมอบเครื่องมือต่อยอดประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 13 ล้านราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานในกลุ่ม Gig Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว งานที่รับจ้าง เป็นระยะเวลาสั้น จบเป็นครั้งๆ ไป ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ยังขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดฝึกอบรมทักษะความรู้ให้แก่ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างการฝึกจะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 120 บาท เมื่อจบการฝึกอบรม จะได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมศรี (เจี๊ยบ) อายุ 60 ปี ภูมิลำเนา จ.ชลบุรี ประกอบอาชีพขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง ผู้ผ่านการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หลักสูตรการประกอบขนมอบ เล่าว่า ตนมีอาชีพขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าโรงเรียนและตลาดสด มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,500-4,000 บาท หากโรงเรียนปิดเทอมรายได้ก็ลดลง ช่วงว่างได้มาอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ในหลักสูตรการประกอบขนมอบ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้การทำขนมชนิดต่างๆ ซึ่งเมื่อจบการอบรมแล้ว ทางกรมฯ ยังแจกอุปกรณ์ทำมาหากินให้ด้วย ช่วยทุ่นแรงต่อทุนในการสร้างอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ได้มีความรู้ มีอุปกรณ์ต่อทุน มีอาชีพเสริม เลี้ยงดูตนเองและสร้างงานให้ชุมชนที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน.

คุณกำลังดู: ก.แรงงาน ฝึก Gig Worker ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด