กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมองสิทธิมนุษยชนไทย

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมองสิทธิมนุษยชนไทย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ที่ครอบคลุม 198 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก โดยระบุว่า ในปีนี้ยังมีเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ทั้งจากรัสเซีย จีน ซีเรีย คิวบา เวเนซุเอลา รวมถึงเมียนมาและกัมพูชา จึงจำเป็นที่ประชาคมโลกต้องช่วยกันส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ทั้งเน้นย้ำเรื่องสิทธิในเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ

สำหรับประเทศไทยมีรายงานที่น่าเชื่อถือว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้อำนาจโดยมิชอบหลากหลายรูปแบบ ไปจนถึงปัญหา นักโทษการเมือง การแทรกแซงทางการเมืองในกระบวนการพิจารณาคดี การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยพลการหรือมิชอบด้วยกฎหมาย การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและสื่อ การจำกัดเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต การแทรกแซงเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ การกระทำทุจริตอย่างร้ายแรงในภาครัฐ ทางการไทยได้ดำเนินขั้นตอนการสืบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกระทำการทุจริต อย่างไรก็ตาม การยกเว้นโทษให้เจ้าหน้าที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

คุณกำลังดู: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมองสิทธิมนุษยชนไทย

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด