กระทรวงสาธารณสุขจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต "วัดใจ-เติมพลังสุขภาพจิตดี"

กระทรวงสาธารณสุขจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต "วัดใจ-เติมพลังสุขภาพจิตดี"

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทย จึงผลักดันและส่งเสริมให้มีการประเมินสุขภาพจิต รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต โดยงานสัปดาหห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 เน้นการเชิญชวนให้ทุกคนร่วม “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมองค์ความรู้ทุกระดับผ่านการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการ “เติมพลัง” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งผู้ที่วัดใจและเติมพลังได้อย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ นำไปสู่การสร้างสังคมมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในปีนี้กรมสุขภาพจิตจะสนับสนุนให้ทุกพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมการวัดใจตนเองอย่างสม่ำเสมอผ่านทาง www.วัดใจ.comหรือ MENTAL HEALTH CHECK IN เพราะนอกจากจะเป็นการดูแลสุขภาพจิตในระดับบุคคล ยังเป็นการตรวจสอบสัญญาณเตือนความเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันและจัดการให้กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว.

คุณกำลังดู: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต "วัดใจ-เติมพลังสุขภาพจิตดี"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด