กระทรวงสาธารณสุขแนะเลือกซื้อเนื้อไก่ เป็ดจากแหล่งมาตรฐาน ป้องกันเกิดไข้หวัดนก

กระทรวงสาธารณสุขแนะเลือกซื้อเนื้อไก่ เป็ดจากแหล่งมาตรฐาน ป้องกันเกิดไข้หวัดนก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีพบเด็กหญิงชาวกัมพูชา อายุ 11 ปี เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ประเทศกัมพูชา รวมถึงบิดาเด็กก็ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนั้น ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยกรมอนามัยแนะนำประชาชนและผู้ประกอบการ อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาท หากพบสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด ตายเป็นจำนวนมาก หรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที รวมทั้งหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย และห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปกินหรือให้สัตว์อื่นกินโดยเด็ดขาด ส่วนการเลือกซื้อสัตว์ปีกที่มีชีวิต ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งรวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอาศัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดสดต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ล้างทำความสะอาดตลาดบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน

นพ.สุวรรณชัยกล่าวด้วยว่า ผู้สัมผัส หรือผู้ปรุงประกอบอาหารต้องไม่ใช้มือที่จับไก่ดิบหรือเปื้อนมาจับจมูก ตา และปาก หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจับเนื้อสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อน หากมีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่สด เป็ดสด จากเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว และเขียงผัก ผลไม้ โดยเฉพาะสำหรับประชาชนควรเลือกเนื้อไก่และเป็ดสดจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานหรือร้านค้าประจำ และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร.

คุณกำลังดู: กระทรวงสาธารณสุขแนะเลือกซื้อเนื้อไก่ เป็ดจากแหล่งมาตรฐาน ป้องกันเกิดไข้หวัดนก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด