กรมควบคุมโรคแนะคัดกรองเบาหวาน ความดัน

ฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2565 จำนวน 6.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 แสนคน

กรมควบคุมโรคแนะคัดกรองเบาหวาน ความดัน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2565 จำนวน 6.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 แสนคน และผู้ป่วยโรคเบาหวานในปี 2565 จำนวน 3.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1.5 แสนคน ในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป มีผู้ได้รับการคัดกรองเพียง 14 ล้านคน ยังไม่ได้รับการคัดกรองสูงมากถึง 8 ล้านคนจากเป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน หากประชาชนที่ป่วยไม่รู้ตัวว่าป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์อัมพาต ปัจจุบันมาตรการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรวัยผู้ใหญ่ถูกบรรจุในแผนป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยและอยู่ในสิทธิประโยชน์การส่งเสริมและป้องกันโรคของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนสามารถเข้ารับการคัดกรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง และมีค่าน้ำตาลในเลือดตั้งแต่ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตขณะนั่งพัก ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบน ตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่างตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ให้สงสัยว่าป่วยและควรได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ให้ลดอาหารหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง PM2.5 ลดการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.

คุณกำลังดู: กรมควบคุมโรคแนะคัดกรองเบาหวาน ความดัน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด