กรมควบคุมโรคร่อนหนังสืองดตรวจเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน

กรมควบคุมโรคร่อนหนังสืองดตรวจเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เรียกร้องยุติตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีของสถานประกอบการหลายแห่งที่กำหนดให้ตรวจเชื้อเอชไอวีเป็นเงื่อนไขก่อนรับเข้าทำงาน โดยสถานพยาบาลเอกชนมีการตรวจโดยไม่แจ้งให้ผู้ตรวจทราบและส่งผลไปยังสถานประกอบการโดยตรงทั้งที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ว่า ทราบว่ากระทรวงแรงงานได้ทำหนังสือออกประกาศถึงสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ แจ้งไม่ให้มีการบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวีและนำผลการตรวจกีดกันการเข้าทำงาน ในส่วนของสถานพยาบาล กรมควบคุมโรคจะทำหนังสือถึง รพ.เอกชนให้ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาเข้าใจว่าอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ทราบ ดังนั้นจะทำหนังสือแจ้งย้ำให้ชัดเจนว่า การที่สถานประกอบการส่งคนมาตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน หากมีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยถือเป็นข้อห้าม ไม่ควรรับตรวจ.

คุณกำลังดู: กรมควบคุมโรคร่อนหนังสืองดตรวจเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด