"กรมทรัพยากรธรณี" จัดเสวนา ถอดบทเรียน "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี"

"กรมทรัพยากรธรณี" จัดเสวนา ถอดบทเรียน  "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี"

กรมทรัพยากรธรณี จัดเสวนา "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี" ถอดบทเรียน เตรียมรับมือภัยพิบัติ หากเกิดแผ่นดินไหวที่ไทย ในอนาคต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี จับมือ นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแผ่นดินไหว อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร จัดงานสัมมนา วิชาการเรื่อง "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี ประเทศไทยพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง" เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย

โดยการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตุรกี จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง ขนาด 7.8 และขนาด 7.5 และสร้างความเสียหายในประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลัก มีแผ่นดินไหวตามมากว่า 3,800 ครั้ง แผ่นดินไหวทั้งสองครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากในประเทศตุรกี และประเทศซีเรีย มีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 43,000 คน แบ่งเป็น 38,000 คน ในประเทศตุรกี และ 5,800 คน ในประเทศซีเรีย หากมองเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ย้อนกลับมายังประเทศไทย นี่คือบทเรียนสำคัญที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือจากภัยพิบัติดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต

กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและสำรวจด้านรอยเลื่อนมีพลัง และธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว ได้ตระหนักถึงภัยแผ่นดินไหว ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จึงจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี ประเทศไทยพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านแผ่นดินไหววิทยา ธรณีแปรสัณฐาน ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว และรอยเลื่อนมีพลัง ระหว่างนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว ของประเทศไทย โดยมีพิธีเปิดงานสัมมนาและเปิดนิทรรศการ โดย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยนักวิชาการด้านแผ่นดินไหว ร่วมอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี ประเทศไทยพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง" โดย วิทยากรบุคลากรภาครัฐภายนอก / วิทยากรภาคเอกชน ได้แก่

1. ศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
2. นายบุรินทร์ เวชบันเทิง อดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
3. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
4. ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักวิชาการอิสระด้านแผ่นดินไหว
5. นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
6. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คุณกำลังดู: "กรมทรัพยากรธรณี" จัดเสวนา ถอดบทเรียน "35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด