กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรับราชการ 2567

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท สมัครได้จนถึงวันที่ 27 ก.พ. 67

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรับราชการ 2567

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา สมัครได้จนถึงวันที่ 27 ก.พ. 67

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ค่าตอบแทนสูงสุด 19,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ก.พ. 67

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ มีดังนี้

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
 • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
 • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
 • ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

test

คุณกำลังดู: กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรับราชการ 2567

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด