กทม. ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม

กทม. ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม

กรุงเทพมหานคร เร่งให้ความรู้เรื่องการดูแลบำบัดรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดสำหรับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 66 นายแพทย์ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำลังเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย เข้าใจและให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด การเสพยาเสพติดมีความผิดตามกฎหมาย แต่กฎหมายให้โอกาส "ผู้เสพยาเสพติด เป็นผู้ป่วย" หากสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซ้ำๆ จนเกิดการเสพติดเป็นโรคสมองติดยา จะทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น มีอารมณ์ก้าวร้าว รุนแรง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ดังนั้นครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ใช้ยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด ต้องการขอรับคำปรึกษา และเข้ารับการบำบัดรักษา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลตากสิน และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดให้มีบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกก้าวใหม่ คลินิกก้าวใหม่พลัส ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และโรงพยาบาลตากสิน และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน ณ บ้านพิชิตใจ โดยที่ผู้ป่วยยาเสพติดจะได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลและติดต่อเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โทร. สายด่วน 1555 และ 1567 และติดต่อทาง traffy

fondue

ผู้ติดยาสามารถเลือกเดินบนเส้นทางใหม่ที่มีครอบครัวและชุมชนพร้อมให้กำลังใจและสนับสนุน โดยกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้ง "ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม" ในทุกสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาตามความเหมาะสม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และสร้างความเข้าใจได้ที่Youtube : https://youtu.be/Z93l1fbtoAg

https://fb.watch/iyWEAWEga-/

คุณกำลังดู: กทม. ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด