กทม.พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว ยื่นคำขออนุญาตผ่านทางออนไลน์

ขณะนี้ศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานครพร้อมให้บริการรับคำขออนุญาตผ่านทางออนไลน์ https://eservice.bangkok.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการสมัคร ยื่นคำขอ

กทม.พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว ยื่นคำขออนุญาตผ่านทางออนไลน์

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานครพร้อมให้บริการรับคำขออนุญาตผ่านทางออนไลน์ https://eservice.bangkok.go.thเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการสมัคร ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม และติดตามรับคำขออนุญาตด้วยตนเอง แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยจะมีคู่มือสำหรับผู้ใช้ระบบ หรือหากไม่แน่ใจใช้ SMART Quiz ช่วยแนะนำวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะนี้สามารถ เลือกฝ่ายที่ต้องการติดต่อ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หรือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

คุณกำลังดู: กทม.พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว ยื่นคำขออนุญาตผ่านทางออนไลน์

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด