ก่อนสายเกินไป จีนบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองดูแล 'แม่น้ำเหลือง' แล้ว

ก่อนสายเกินไป จีนบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองดูแล 'แม่น้ำเหลือง' แล้ว

จีนบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่คุ้มครอง 'แม่น้ำเหลือง' แม่น้ำสายยาวอันดับสองของประเทศแล้ว เพื่อดูแลฟื้นฟูทางนิเวศวิทยา

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางการจีนบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาคุณภาพสูงของแอ่งแม่น้ำเหลือง เมื่อ1 เม.ย. ที่ผ่านมา

กฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับรองเมื่อเดือนตุลาคม 2565มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทางนิเวศวิทยา และการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามแนวแม่น้ำเหลือง รวมถึงกำหนดว่าแหล่งน้ำตามแนวแม่น้ำเหลือง ควรถูกจัดสรรภายใต้ระบบการจัดสรรแบบรวมศูนย์ระดับชาติ

ก่อนหน้านี้ ทางการจีนได้บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับแอ่งแม่น้ำจำเพาะฉบับแรกของจีน เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564

ทั้งนี้ แม่น้ำหวง ซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำเหลือง หรือมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำฮวงโหด้วย เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีน รองจากแม่น้ำแยงซี และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก สูงจากระดับน้ำทะเล 5,400 เมตร

แม่น้ำฮวงโห มีความยาวถึง 5,464 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 15 เท่า ไหลจากฝั่งตะวันตกมาทางตะวันออก ผ่านมณฑลชิงไห่ และออกสู่ทะเลที่มณฑลซานตง

น้ำในแม่น้ำฮวงโหเป็นสีเหลือง เนื่องจากมีตะกอนดินทรายพัดพามาจากทิศตะวันตก ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกให้เกิดขึ้นสองฟากฝั่งแม่น้ำ ในขณะเดียวกันก็เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง เกิดอุทกภัยหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างมากมายมหาศาล จึงได้รับฉายาว่า"แม่น้ำวิปโยค".

ที่มา-ภาพ : Xinhua

คุณกำลังดู: ก่อนสายเกินไป จีนบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองดูแล 'แม่น้ำเหลือง' แล้ว

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด