กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เริ่ม 13 มี.ค. 66

สำนักงานสลากฯ เปิดให้บริการจ่ายรางวัลแบบ Drive Thru Service ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เริ่ม 13 มี.ค. 66

กองสลากเปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล เริ่ม 13 มี.ค. 66

สำหรับแนวทางการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service มีดังนี้

  • ให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลและสลากดิจิทั (Digital Lottery) จำนวน 5 ช่องบริการ
  • เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30-15.00 น. ไม่หยุดพักเที่ยง

จำนวนสลากในการให้บริการจ่ายเงินรางวัล

  • ไม่เกิน 30 ฉบับ/ราย (ยกเว้นรางวัลที่ 1,สลากอายัด,สลากไม่ถูกรางวัล,สลากปลอมแปลงแก้ไข,และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้นG)

การจ่ายเงินรางวัล

  • แบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคารโอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ การขอขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru เป็นการโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้น และให้บริการต่อรายไม่เกิน 30 ใบ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 - 15.00 น. ในวันทำการ

oa

คุณกำลังดู: กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เริ่ม 13 มี.ค. 66

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด