กองทุนกีฬาชาติ จัดเวิร์กชอปครั้งใหญ่ ดึงระบบออนไลน์ เร่งแก้ปัญหาขอรับเงิน

กองทุนกีฬาชาติ จัดเวิร์กชอปครั้งใหญ่ ดึงระบบออนไลน์ เร่งแก้ปัญหาขอรับเงิน

กองทุนกีฬาชาติ จัดเวิร์กชอปครั้งใหญ่ ดึงระบบออนไลน์ เร่งแก้ปัญหาขอรับเงิน

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เป็นประธานในการประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ พร้อมจัดเวิร์กชอปให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด จากทั่วประเทศ รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่วนกลาง และภูมิภาค โดยมี นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนฯ และนายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เข้าร่วมด้วย ที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ฮอลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ และทำความเข้าใจ โดยใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งทางกองทุนฯ ใช้เวลาการพัฒนามากกว่า 1 ปี เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน เอกสารถูกต้อง จนสุดท้าย ร่วมทำเวิร์กชอประบบคำขอ และทดลองใช้งานจริง มุ่งเน้นให้ความรู้ ดูภาพรวมของระบบ ข้อแนะนำการใช้งาน รวมทั้งทำความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน เร่งแก้ปัญหาระบบการขอรับทุนสนับสนุนให้ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป

ดร.สุปราณี เปิดเผยว่า การจัดอบรมสัมมนา พร้อมจัดเวิร์กชอปทดลองใช้งานจริงขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจระบบ ระเบียบข้อปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนด้านต่างๆ ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้เห็นปัญหา จึงได้ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการพัฒนาระบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไข ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ช่วยลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน ระบบคำของบประมาณ จะทำให้ทราบว่าขออะไรได้บ้าง อัตราเท่าไหร่ และกองทุนฯ พิจารณาให้อะไรได้บ้างตามระเบียบ ถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากนั้นจะถูกนำเสนอเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป

“ระบบออนไลน์จะช่วยทำให้การขอทุนสนับสนุนง่ายขึ้น โครงการไม่ล่าช้า ที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเอกสาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน การแก้ปัญหาครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากิจกรรมทางด้านกีฬา รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด ให้ทำความเข้าใจตรงกัน ทั้งเรื่องวิธีการ และระเบียบข้อบังคับ เนื่องจากบางครั้ง สมาคมอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกสมาคมได้ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติจะได้ทำได้ถูกต้อง”

ดร.สุปราณี กล่าวอีกว่า เพื่อหาแนวทางร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการขอรับทุนสนับสนุน งบประมาณของทุกสมาคมกีฬา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ในการร่วมกันเดินหน้าพัฒนาการกีฬาของชาติ อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง ทางกองทุนฯ จึงได้จัดการประชุมสัมมนา อบรม และเวิร์กช้อป การใช้งานระบบคำขอแบบออนไลน์ ได้ทดลองใช้จริง เพื่อช่วยลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้

“การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการทดลองใช้ระบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะจัดอบรม และทำเวิร์กชอปกลุ่มย่อยเพิ่มอีกแน่นอน เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ จนเกิดความชำนาญ เพราะกองทุน และผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต้องทำงานควบคู่ไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE WIN” ผจก.กองทุนฯกล่าว

สำหรับการประชุมสัมมนา และทำเวิร์กชอปจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และสมาคมกีฬา “แห่งจังหวัด” จากทั่วประเทศ ที่ต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ สำหรับการยื่นของบประมาณ ในด้านต่างๆ ผ่าน แพลตฟอร์ม เพื่อลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบเองได้ในทุกขั้นตอนจากระบบ

การสัมมนาในวันแรก 31 ตุลาคม 2565 จะเป็นในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ กกท. ส่วนกลาง เข้าร่วม ส่วนวันที่สอง 1 พฤศจิกายน 2565 มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สำนักงาน กกท. จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน กกท. ภาค จาก 5 ภาค เข้าร่วม ซึ่งประเด็นหลักของการสัมมนาคือ มุ่งทำความเข้าใจระบบการขอทุนสนับสนุนให้ถูกต้อง ในด้านต่างๆ ตลอดจนภาพรวมของระบบทั้งหมด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเแก้ปัญหาการขอทุนสนับสนุน จากจุดเริ่มต้นให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน

คุณกำลังดู: กองทุนกีฬาชาติ จัดเวิร์กชอปครั้งใหญ่ ดึงระบบออนไลน์ เร่งแก้ปัญหาขอรับเงิน

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด