ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน ม.ค.- เม.ย. 2566 เช็กเลยกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์

ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน ม.ค.- เม.ย. 2566 เช็กเลยกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์

ครม. ไฟเขียว "ลดค่าไฟฟ้า" 4 เดือน สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่มกราคม-เมษายน 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 3,191,740,000 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยเป็นกรอบวงเงิน ดังนี้

- การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 517,950,000 บาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 2,673,790,000 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ได้แก่

- ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ

คุณกำลังดู: ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน ม.ค.- เม.ย. 2566 เช็กเลยกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด