เลิกสัญญาบัตรทองโรงพยาบาลเอกชนวุ่น สธ.ประสานช่วยลดผลกระทบ

จากกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกเลิกสัญญาบัตรทองกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐจำนวนน้อย

เลิกสัญญาบัตรทองโรงพยาบาลเอกชนวุ่น สธ.ประสานช่วยลดผลกระทบ

จากกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาบัตรทองกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐจำนวนน้อย ต้องให้บริการประชาชนจำนวนมาก เช่น รพ.นพรัตนราชธานี นั้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงาน และได้หารือกับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ แล้วว่าสำนักงานปลัด สธ.พร้อมให้การสนับสนุนบุคลากร

ด้าน นพ.ธงชัยกล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานระดมมาช่วยกัน แต่โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์จะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน แต่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกมี รพ.นพรัตนราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว โดยมีประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่ประมาณ 1.5 แสนคน ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด โดยประสานกับ สปสช. และโรงพยาบาลโดยรอบ ทั้งของรัฐและเอกชนช่วยรับผู้ป่วยในและกระจายผู้ป่วยนอกไปสู่ชุมชน ซึ่งกรุงเทพฯก็ได้เข้ามาช่วยดูแลโดยให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้ามาช่วย ขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลก็ได้จ้างพยาบาลนอกเวลามาช่วย ซึ่งเป็นการจ้างเอกชนที่ไม่อยู่ในระบบราชการเพื่อมาประจำในส่วนแผนกฉุกเฉิน เนื่องจากมีคนไข้จำนวนมาก และขณะนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้ว.

คุณกำลังดู: เลิกสัญญาบัตรทองโรงพยาบาลเอกชนวุ่น สธ.ประสานช่วยลดผลกระทบ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด