เลือกตั้ง 2566 : ปาร์ตี้ลิสต์ พปชร. "ลุงป้อม" นั่งเบอร์ 1 เมีย "ธรรมนัส" อยู่อันดับ 16

เปิดชื่อ 92 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ ตามคาด "พล.อ.ประวิตร" เบอร์ 1 "อุตตม" อยู่ที่ 5 "มิ่งขวัญ" อยู่ที่ 7 "สนธิรัตน์" อยู่ที่ 10 ส่วนเมีย "ธรรมนัส" อยู่อันดับ 16

เลือกตั้ง 2566 : ปาร์ตี้ลิสต์ พปชร. "ลุงป้อม" นั่งเบอร์ 1 เมีย "ธรรมนัส" อยู่อันดับ 16

เปิดชื่อ 92 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ ตามคาด “พล.อ.ประวิตร” เบอร์ 1 “อุตตม” อยู่ที่ 5 “มิ่งขวัญ” อยู่ที่ 7 “สนธิรัตน์” อยู่ที่ 10 ส่วนเมีย “ธรรมนัส” อยู่อันดับ 16

วันที่ 30 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ มีทั้งหมด 92 คน ดังนี้

ลำดับที่ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ลำดับที่ 2 นายสันติ พร้อมพัฒน์
ลำดับที่ 3 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ลำดับที่ 4 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ลำดับที่ 5 นายอุตตม สาวนายน
ลำดับที่ 6 นายไพบูลย์ นิติตะวัน
ลำดับที่ 7 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
ลำดับที่ 8 น.ส.พิม อัศวเหม
ลำดับที่ 9 นายวิรัช รัตนเศรษฐ
ลำดับที่ 10 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 2
นายสันติ พร้อมพัฒน์ ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 2

ลำดับที่ 11 นายสกลธี ภัททิยกุล
ลำดับที่ 12 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
ลำดับที่ 13 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
ลำดับที่ 14 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
ลำดับที่ 15 นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ลำดับที่ 16 น.ส.ธนพร ศรีวิราช
ลำดับที่ 17 นายนิพันธ์ ศิริธร
ลำดับที่ 18 นายอภิชัย เตชะอุบล
ลำดับที่ 19 พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์
ลำดับที่ 20 นายปัญญา จีนาคำ

ลำดับที่ 21 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
ลำดับที่ 22 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
ลำดับที่ 23 นางสมพร จูมั่น
ลำดับที่ 24 นายชวน ชูจันทร์
ลำดับที่ 25 นายวิเชียร ชวลิต
ลำดับที่ 26 นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์
ลำดับที่ 27 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
ลำดับที่ 28 นายสุพร ดนัยตั้งตระกูล
ลำดับที่ 29 นายธนสาร ธรรมสอน
ลำดับที่ 30 นายสุธี พงษ์เพียรชอบ

ลำดับที่ 31 นายพิริยะ โตสกุลวงศ์
ลำดับที่ 32 นายไพรัตน์ ตันบรรจง
ลำดับที่ 33 นายธนากร มณีโชติ
ลำดับที่ 34 นายคุณปิน ติรณศักดิ์กุล
ลำดับที่ 35 นายบำรุง สักลอ
ลำดับที่ 36 นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล
ลำดับที่ 37 นายราม คุรุวาณิชย์
ลำดับที่ 38 นายทักษิณ แก้วสามดวง
ลำดับที่ 39 นายสมพร ดำพริก
ลำดับที่ 40 นายภัฎ สุริวงษ์

ธรรมนัส พรหมเผ่า ควง น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาลงพื้นที่ ล่าสุดถูกวางตัวปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 16
ธรรมนัส พรหมเผ่า ควง น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาลงพื้นที่ ล่าสุดถูกวางตัวปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 16

ลำดับที่ 41 นายธีธวัช คำเงิน
ลำดับที่ 42 นายจาตุรงค์ ถนามกลาง
ลำดับที่ 43 พ.ต.อ.วีระ สนจุมภะ
ลำดับที่ 44 นางมลธิชา ไชยบาล
ลำดับที่ 45 นายปิยทัศน์ พรพินิจพจศ์
ลำดับที่ 46 พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร
ลำดับที่ 47 น.ส.ปุณิกา เศรษฐกุลดี
ลำดับที่ 48 นางภัทมน เพ็งส้ม
ลำดับที่ 49 นายพนม ประเสริฐศรี
ลำดับที่ 50 นายกีรติ เจริญศรี


ลำดับที่ 51 นายประวัติ กองเมืองปัก
ลำดับที่ 52 น.ส.สีตีฮาหยาด ปีไสย
ลำดับที่ 53 นายไพฑูรย์ ผิวผาง
ลำดับที่ 54 นายสิทธิพร แช่ม
ลำดับที่ 55 นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล
ลำดับที่ 56 นางจิราภรณ์ สุพล
ลำดับที่ 57 นายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ
ลำดับที่ 58 นางวิชญาดา บุญฤทธิ์
ลำดับที่ 59 นายวัชรพงศ์ ปิโย
ลำดับที่ 60 นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ


ลำดับที่ 61 นายธนบดี แจ่มแจ้ง
ลำดับที่ 62 นายสำเริง พนมวาสน์
ลำดับที่ 63 นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
ลำดับที่ 64 นายสมชาย สินมา
ลำดับที่ 65 นางสุภาวดี สุวรรณประทีป
ลำดับที่ 66 นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี
ลำดับที่ 67 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
ลำดับที่ 68 นางปรีมาส เหมะธุลิน
ลำดับที่ 69 นายพิษณุ เขื่อนเพชร
ลำดับที่ 70 นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 3
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 3

ลำดับที่ 71 นายบรรจง ยางยืน
ลำดับที่ 72 นายชาตรี อยู่ประเสริฐ
ลำดับที่ 73 นายเสน่ห์ ขาวโต
ลำดับที่ 74 นายกฤษณกร สิงคมาศ
ลำดับที่ 75 นายประพล เวียงนาค
ลำดับที่ 76 นายสายัณห์ ไกรนรา
ลำดับที่ 77 นายชาลี เจริญสุข
ลำดับที่ 78 พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ
ลำดับที่ 79 นายปริญญา วันทา
ลำดับที่ 80 นายแวฮามะ บากา

ลำดับที่ 81 นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณ์ิ
ลำดับที่ 82 น.ส.วิชยา พิศสุวรรณ
ลำดับที่ 83 นายธนัชนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
ลำดับที่ 84 นายสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์
ลำดับที่ 85 นายสว่าง นาคพันธ์
ลำดับที่ 86 นายสุชาติ อภิศักดิ์มนตรี
ลำดับที่ 87 นายวิสัย เขตสกุล
ลำดับที่ 88 นายธัญญเขตต์ ยาวาหาบ
ลำดับที่ 89 นายปกริช กี่สิ้น
ลำดับที่ 90 นายดฤทธิ์ บุศเนตร

ลำดับที่ 91 นายธนากร อุดมศรี
ลำดับที่ 92 นายสมนึก ล่องสมุทร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ได้มีผู้ประสงค์ลาออก 7 คน และรายชื่อซ้ำ 1 คน ในการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคเคาะสรุป เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 จึงทำให้พรรคพลังประชารัฐ ส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 92 คนเท่านั้น.

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 2566 : ปาร์ตี้ลิสต์ พปชร. "ลุงป้อม" นั่งเบอร์ 1 เมีย "ธรรมนัส" อยู่อันดับ 16

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด