เลือกตั้ง 2566 : โพลเผย "ปชป." คะแนนนิยมเพิ่ม โครงการประกันรายได้เข้าตาเกษตรกร

เลือกตั้ง 2566 : โพลเผย "ปชป." คะแนนนิยมเพิ่ม โครงการประกันรายได้เข้าตาเกษตรกร

พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนนิยมเพิ่ม เหตุไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ คนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้ง ระบุประกันรายได้เกษตรกร ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลังผลงานเข้าตาเกษตรกร

วันที่ 11 มีนาคม 2566 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในใจประชาชน" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,102 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 15.4 ระบุอย่างเดิมดีอยู่แล้ว ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.5 เชื่อมั่นว่า นายชวน หลีกภัย จะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ได้ ในขณะที่ ร้อยละ 62.5 เชื่อมั่นว่า นายบัญญัติ บรรทัดฐาน จะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ได้ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.5 เชื่อมั่นว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รวมพลังกับ นายชวน หลีกภัยและนายบัญญัติ บรรทัดฐาน จะช่วยพาพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลอีกหลังการเลือกตั้ง

และร้อยละ 80.9 ระบุ ผลงานเด่นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือ ประกันรายได้เกษตรกร พืชเศรษฐกิจ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.6 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ เป็นพรรคเก่าแก่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 62.3 ระบุ ผลงานเด่นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือ ผลงานกระทรวงพาณิชย์ ส่งออกการค้าระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน และร้อยละ 61.5 ระบุ ผลงานเด่นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือ การค้าชายแดน ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถามถึงบุคลิกภาพของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.2 ระบุยึดมั่นหลักการ มีจุดยืน มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 68.9 ระบุ ความเป็นสุภาพบุรุษ ร้อยละ 64.4 ระบุเป็นมิตร ใจดี ยิ้มแย้ม ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ร้อยละ 63.9 ระบุ ทำงานจริง มีผลงาน เข้าถึงประชาชน และร้อยละ 53.6 ระบุ ทันสมัย ปรับตัวเข้าสมัยคนรุ่นใหม่

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 2566 : โพลเผย "ปชป." คะแนนนิยมเพิ่ม โครงการประกันรายได้เข้าตาเกษตรกร

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด