เลือกตั้ง 2566 : โพลชี้ คนจะเป็นนายกฯ ต้องลงสมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคการเมืองด้วย

เลือกตั้ง 2566 : โพลชี้ คนจะเป็นนายกฯ ต้องลงสมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคการเมืองด้วย

ซูเปอร์โพล ประชาชนจะเลือกทั้งพรรคและคน คู่กันทั้งสองใบ ไม่เอานายกฯ คนนอก ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อด้วย

วันที่ 2 เมษายน 2566 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “นายกฯ ของประชาชน” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,378 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ.2566

โดยเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ นายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วย พบว่า จำนวนมากที่สุดคือร้อยละ 43.0 ระบุ ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วย เพราะเป็นผู้แทนประชาชน ใกล้ชิดประชาชน รู้ปัญหาจริง ใช้อำนาจประชาชนต้องมาจากประชาชน ไม่เอานายกฯ คนนอก ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ในขณะที่ ร้อยละ 33.6 ระบุ ไม่ต้องเป็น ส.ส. เพราะขอเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต มือสะอาด ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. ใครก็ได้ทั้งนั้น ไม่ต้องสังกัดอะไร เป็นอิสระ ไม่ติดกับดัก และร้อยละ 23.4 ไม่แน่ใจ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบัตรสองใบ ว่าจะเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบคู่กันไปทั้งสองใบ หรือแยกกัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 41.9 ระบุ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ คู่กันไปทั้งสองใบ ในขณะที่ร้อยละ 26.4 ระบุเลือกแยกกัน และร้อยละ 31.7 ไม่แน่ใจ

ที่น่าพิจารณาคือ นโยบายพรรคที่ประชาชนเชื่อว่าทำได้จริง แบ่งระหว่างกลุ่มแฟนคลับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และกลุ่มแฟนคลับพรรคร่วมฝ่ายค้าน พบว่า ในกลุ่มแฟนคลับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 41.9 ระบุพรรคภูมิใจไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 37.8 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 35.5 ระบุ พรรครวมไทยสร้างชาติ และร้อยละ 32.2 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ในขณะที่กลุ่มแฟนคลับพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 47.0 ระบุพรรคเพื่อไทย และร้อยละ 41.8 ระบุ พรรคก้าวไกล และร้อยละ 35.6 ระบุอื่นๆ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลการศึกษาชิ้นนี้พบว่าประชาชนจำนวนมากที่สุดต้องการเห็นว่า นายกรัฐมนตรีเป็นนายกฯ ของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วย นั่นเพราะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นตัวแทนของประชาชน ใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนและบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากที่สุดตั้งใจจะเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบไปพร้อมๆ กัน โดยในกลุ่มแฟนคลับฝ่ายรัฐบาลเชื่อมั่นนโยบายพรรคภูมิใจไทยทำได้จริงมากที่สุด รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคพลังประชารัฐ โดยค่าสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นกันในกลุ่มแฟนคลับพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล เกาะกลุ่มกันในความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายว่าจะทำได้จริง.

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 2566 : โพลชี้ คนจะเป็นนายกฯ ต้องลงสมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคการเมืองด้วย

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด