เลือกตั้ง 66 : กกต. รับพิมพ์รูปผู้สมัครที่อังกฤษผิด เผย ครม.ยังไม่แจ้งขอใช้เงินช่วยค่าไฟแพง

เลือกตั้ง 66 : กกต. รับพิมพ์รูปผู้สมัครที่อังกฤษผิด เผย ครม.ยังไม่แจ้งขอใช้เงินช่วยค่าไฟแพง

กกต.ยอมรับพิมพ์รูปผู้สมัครสลับกันที่อังกฤษ ชี้ที่ซูดาน 94 คน หลังอพยพกลับไทยไม่เสียสิทธิ ยันถอดสิทธิ 130 ผู้สมัครส.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอน ครม.ยังไม่มีหนังสือขอใช้เงินไปจ่ายค่าไฟแพง

วันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อเวลา 16.30 น. ที่สำนักงานกกต. นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีประกาศที่ออกโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พิมพ์รูปผู้สมัครส.ส.กทม.เขต 11 สลับรูปกัน ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ก็ต้องยอมรับว่ามีความผิดพลาด แต่เราได้ทราบเรื่อง และแก้ไขโดยส่งฉบับที่ถูกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแล้ว และได้ตรวจสอบที่สถานทูตอื่น ซึ่งที่ประเทศอังกฤษจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเยอะ แล้วพอได้รับเอกสารแล้วท่านก็ส่งเลย แต่ที่ประเทศอื่นฉบับที่เราแก้ไขให้ถูกต้อง ได้ส่งไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ โดยไม่ได้ส่งฉบับที่ผิดพลาดรอบแรกไป โดยเท่าที่ได้ตรวจสอบกับทางสถานทูต และสถานกงสุลมีแค่ที่อังกฤษที่ผิดพลาด

จากนั้น นายแสวง และนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ร่วมกันแถลงถึงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ทางกองทัพไทย จะได้ส่งเครื่องบินไปรับคนไทยที่อยู่ซูดานหลังมีการสู้รบกันว่า กฎหมายได้เขียนในเรื่องลักษณะนี้ ที่จะเกิดขึ้นคือ เมื่อมีเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ ก็สามารถกำหนดวันลงคะแนนใหม่ได้ 2 ครั้ง ถ้ายังเกิดเหตุอยู่ครั้งที่ 3 ก็ให้งดการลงคะแนนได้ เรื่องเหตุที่ซูดานน่าจะเข้าตามเกณฑ์กฎหมาย และให้ถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้นั้นไม่เป็นผู้เสียสิทธิที่แจ้งเหตุว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือต้องยุติไปเลย เพราะกำลังจะอพยพกลับไทย นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ทางสำนักงานฯ ได้พิจารณาว่าจะมีข้อกฎหมายใดบ้างที่จะให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ของซูดานสามารถใช้สิทธิได้ เรื่องนี้ต้องดูช่องทางของกฎหมายก่อน แต่โดยเบื้องต้นทุกคนที่ได้ลงทะเบียนที่ซูดานถือว่าเขาได้เป็นผู้แจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิได้แล้ว เมื่อกฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ในเบื้องต้น เขาจะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่ต้องไปดูช่องทางกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า จะให้เขาเลือกตั้งก่อนกลับไทย นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าจะสามารถจัดให้เขาลงคะแนนได้หรือไม่ เรื่องนี้เรากำลังศึกษาอยู่ ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียน 94 คนเท่านั้นเอง ถ้าจะจัดให้เลือกตั้งได้เรากำลังประสานกับกรมการกงสุลในเรื่องการอพยพต่างๆ

นายแสวง กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่า กกต.จะมีการถอนสิทธิผู้รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 130 คน ว่าเวลาที่กกต.พิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42 พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. นั้นจะมี 26 หน่วยงานที่มาสนับสนุนการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามด้วย โดยเมื่อรับสมัครเข้ามาแล้ว กกต.จะส่งแต่ละเรื่องให้แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน กกต.ในการตรวจสอบ อย่างกรณีที่เป็นข่าวนั้น เป็นเรื่องการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 42 (3) จึงส่งเรื่องให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ตรวจสอบ และทำบัญชีส่งกลับมายังกกต. เมื่อกกต.ได้รับข้อมูลกลับมาก็ต้องมาพิจารณาว่า หลักทรัพย์แบบไหนที่เข้าลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร นั่นคือการห้ามเป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นในองค์กรสื่อสารมวลชนใดๆ ถ้าถือหุ้นบริษัทอื่นๆ ก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม ดังนั้นใน 130 คนที่เห็นเป็นข่าวนั้น หากไม่เข้าลักษณะต้องห้าม ก็ไม่ต้องมาประกาศไม่เป็นผู้รับสมัคร ของกกต.เขต ซึ่งผู้อำนวยการฯ ก็ประกาศแล้วตรวจสอบแล้วว่า ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชน ถึงจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งใน 130 คน อาจจะมีการถือหุ้น แต่ไม่ได้เป็นหุ้นที่มีลักษณะต้องห้าม อาจจะเป็นหุ้นบริษัทอื่นๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่า 130 คนนี้จะถูกตัดสิทธิหมด กกต.ต้องมาตรวจสอบเอง

นายแสวง แถลงถึงกรณีชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาเปิดเผยว่าอาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เดินเก็บบัตรประชาชน จะเชิญนายชูวิทย์ มาให้ข้อมูลด้วยหรือไม่ว่า เรื่องนี้ได้มีการสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบแล้ว เห็นว่ายังไม่ถึงกับต้องเชิญนายชูวิทย์มาให้ข้อมูล เพราะเป็นการสร้างคอนเทนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผู้ที่เอาคลิปมาลงในติ๊กต่อกเพื่อมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ยังติดตามไม่ได้และก็ออกจากพื้นที่ไปแล้ว

นอกจากนี้ นายแสวง ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณานโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หลัง 70 พรรคการเมืองได้ส่งคำชี้แจงกลับมายัง กกต.ว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กกต.ในวันพรุ่งนี้ (25 เม.ย.) ให้พิจารณา ซึ่งจะพิจารณาตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตามมาตรา 57 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา 73 โดยต้องรอการพิจารณาของ กกต. การพิจารณาในเบื้องต้นยังจะไม่มีการเชิญหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ส่วนกรณีที่ ครม.จะขออนุญาต กกต.เพื่อขอให้งบประมาณไปช่วยอุดหนุนค่าไฟฟ้าแพงเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้น นายแสวง กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในช่วงที่อายุสภาสิ้นสุดลงให้ดำเนินการอะไรได้บ้าง ทาง กกต.ได้ออกระเบียบว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐไว้ ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือจากครม.เสนอมา แต่หากเสนอเรื่องมา กกต.จะต้องพิจารณา ส่วนจะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าเกณฑ์ที่กกต.จะพิจารณาหรือไม่ โดยเรื่องที่จะเข้าเกณฑ์พิจารณานั้น ต้องดูเหตุผลความจำเป็นหรือไม่ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตการณ์ เหตุใดรัฐบาลต้องขอใช้งบในช่วงการหาเสียงจะเป็นการใช้งบเอื้อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองนั้น กกต.ไปตอบแทนเรื่องแบบนี้ไม่ได้

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : กกต. รับพิมพ์รูปผู้สมัครที่อังกฤษผิด เผย ครม.ยังไม่แจ้งขอใช้เงินช่วยค่าไฟแพง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด