เลือกตั้ง 66 : เพื่อไทย จี้ กกต. ให้ ส.ส.เขต ออกค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งตามเดิม

เลือกตั้ง 66 : เพื่อไทย จี้ กกต. ให้ ส.ส.เขต ออกค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งตามเดิม

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จี้ กกต. ยึดหลักเดิมให้ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง เหตุวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งถูกจำกัดอยู่เพียง 44 ล้านบาท

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ทราบมาว่า ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ชี้ชัดว่า ใครจะเป็นผู้บันทึกค่าใช้จ่ายของผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง ส.ส. ระหว่างพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต

พรรคเพื่อไทยจึงขอให้ กกต.ยึดถือตามแนวปฏิบัติเดิมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่เคยปฏิบัติมาในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเป็นผู้บันทึกค่าใช้จ่าย เนื่องจากรายชื่อผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละเขตเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อมาที่พรรค พรรคเพียงทำหน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อและแจ้งต่อ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และกรณีนี้ กกต.เคยมีหนังสือตอบข้อสอบถามพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ว่าค่าใช้จ่ายของผู้แทนพรรคการเมือง (ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามบัญชีรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า หากให้บันทึกค่าตอบแทนของผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายของพรรค จะไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งถูกจำกัดอยู่เพียง 44 ล้านบาท ในขณะที่หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด มีประมาณ 95,000 หน่วย (ไม่นับรวมที่เลือกตั้งล่วงหน้า) หากพรรคการเมืองแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วย พร้อมรับผิดชอบค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างรายวันให้ 1 วัน จะใช้เงินเกือบ 40 ล้านบาท ทำให้เหลือวงเงินที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง และมีผลต่อความไม่เชื่อมั่นในการเลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง

พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้ กกต.วางแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ให้พรรคการเมืองสามารถปฏิบัติได้ และมิให้เกิดปัญหาการกระทำผิดตามกฎหมายตามมา รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันความสุจริตโปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : เพื่อไทย จี้ กกต. ให้ ส.ส.เขต ออกค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งตามเดิม

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด