เลือกตั้ง 66 : โพลชี้ คนศรีสะเกษ เลือก "แพทองธาร" ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ก็โหวตให้เพื่อไทยนำ

นิด้าโพล เผย คนศรีสะเกษ จะสนับสนุน "แพทองธาร" นั่งนายกฯ คะแนนนำเกือบครึ่ง "พิธา" ตามมาที่ 2 แต่ยังทิ้งห่าง ส่วนพรรคและ ส.ส.เขต เพื่อไทยยังกินขาด คะแนนนำโด่ง ขณะที่ภูมิใจไทย อยู่อันดับ 4

เลือกตั้ง 66 : โพลชี้ คนศรีสะเกษ เลือก "แพทองธาร" ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ก็โหวตให้เพื่อไทยนำ

นิด้าโพล เผย คนศรีสะเกษ จะสนับสนุน “แพทองธาร” นั่งนายกฯ คะแนนนำเกือบครึ่ง “พิธา” ตามมาที่ 2 แต่ยังทิ้งห่าง ส่วนพรรคและ ส.ส.เขต เพื่อไทยยังกินขาด คะแนนนำโด่ง ขณะที่ภูมิใจไทย อยู่อันดับ 4

วันที่ 23 เมษายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนศรีสะเกษ เลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-19 เมษายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดศรีสะเกษ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 600 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดศรีสะเกษเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนศรีสะเกษจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 47.67 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 16.50 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 10.50 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 5 ร้อยละ 5.17 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 6 ร้อยละ 3.17 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 10 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

และร้อยละ 1.83 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับพรรคการเมืองที่คนศรีสะเกษจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 67.17 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.83 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 5.50 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.50 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.00 ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.17 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 1.00 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 1.16 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคพลังประชารัฐ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี และพรรคสร้างอนาคตไทย

ส่วนพรรคการเมืองที่คนศรีสะเกษจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 64.67 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.33 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 6.17 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.83 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 2.17 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.33 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 1.00 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 2.00 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยภักดี พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคสร้างอนาคตไทย.

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : โพลชี้ คนศรีสะเกษ เลือก "แพทองธาร" ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ก็โหวตให้เพื่อไทยนำ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด