เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทุกพรรค ทุกเบอร์ เช็กได้เลยที่นี่

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง

เลือกจังหวัด • •

ฉะเชิงเทรา
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร)  • •  • •  •  •  •  •  •  • 

 • บ้านโพธิ์
 • พนมสารคาม

ชลบุรี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร)  • • • • • • • • • •

 • บางละมุง
 • บ้านบึง
 • เมืองชลบุรี
 • ศรีราชา

ระยอง
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • •

 • นิคมพัฒนา
 • บ้านค่าย
 • ปลวกแดง
 • เมืองระยอง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านโพธิ์ (เกาะไร่, คลองประเวศ, เทพราช, บางกรูด), เมืองฉะเชิงเทรา

 1. เชิดชัย บัณฑุเจษฎา - เสรีรวมไทย
 2. ฐิติมา ฉายแสง - เพื่อไทย
 3. รัฐสภา นพเกตุ - พลังประชารัฐ
 4. ประโยชน์ โสรัจจกิจ - ประชาธิปัตย์
 5. กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ - ภูมิใจไทย
 6. ธนะชัย แสวงศิริผล - ก้าวไกล
 7. มติชน ชูทับทิม - รวมไทยสร้างชาติ
 8. เฉลิง จูจำรัส - ชาติไทยพัฒนา
 9. สมศักดิ์ วงศ์จินดา - ไทยศรีวิไลย์
 10. วินัย ผดุงเจริญ - รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 11. สุทธิศักดิ์ ทองคำ - ไทยภักดี
 12. มานิตย์ จินดามงคล - คลองไทย
 13. วสันติ์ กันเนื่อง - พลังปวงชนไทย

ฉะเชิงเทรา เขต 2
คลองเขื่อน, บางคล้า, บางน้ำเปรี้ยว, พนมสารคาม (พนมสารคาม, หนองยาว), ราชสาส์น

 1. อมรชัย ปิ่นเจริญ - ประชาธิปัตย์
 2. นพรัตน์ มุริกะ - ก้าวไกล
 3. พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ - เพื่อไทย
 4. อรรถกร ศิริลัทธยากร - พลังประชารัฐ
 5. รุ้งณภา สิงห์เทศ - ภูมิใจไทย
 6. ไพบูลย์ พิศาลยุทนาพงษ์ - เสรีรวมไทย
 7. ฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. พัชรี มะลูลีม - พลังปวงชนไทย
 9. นุชชา วิไชยยา - คลองไทย

ฉะเชิงเทรา เขต 3
ท่าตะเกียบ, พนมสารคาม (เกาะขนุน, เขาหินซ้อน, ท่าถ่าน, บ้านซ่อง, เมืองเก่า, หนองแหน), สนามชัยเขต

 1. เอกราช เนตรดี - ก้าวไกล
 2. หัสชัย สิงหนนท์ - เสรีรวมไทย
 3. ลัดดาวัลย์ น่วมรัศมี - ไทยศรีวิไลย์
 4. สายัณห์ นิราช - พลังประชารัฐ
 5. ศักดิ์ชาย ตันเจริญ - เพื่อไทย
 6. สายัณห์ เกตุประยูร - ประชาธิปัตย์
 7. ธรรมชาติ พรมพิทักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. เสาวลักษณ์ น้อยคำเมือง - ภูมิใจไทย
 9. สมรส สุขสวัสดิ์ - ไทยภักดี
 10. ศักดิ์ชัย ณรงค์หนู - คลองไทย

ฉะเชิงเทรา เขต 4
บางปะกง, บ้านโพธิ์ (คลองขุด, คลองบ้านโพธิ์, ดอนทราย, ท่าพลับ, บางซ่อน, บ้านโพธิ์, ลาดขวาง, สนามจันทร์, สิบเอ็ดศอก, แสนภูดาษ, หนองตีนนก, หนองบัว, แหลมประดู่), แปลงยาว

 1. ศุภกร นพศิริ - ประชาธิปัตย์
 2. จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ - ก้าวไกล
 3. ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. อนุเทพ ชาติเชษฐ์พงษ์ - เสรีรวมไทย
 5. วุฒิพงศ์ ฉายแสง - เพื่อไทย
 6. สาริศา แสงจันทร์ - ภูมิใจไทย
 7. พิทักษ์ จารุสมบัติ - พลังประชารัฐ
 8. สุระเด่น สุวรรณะ - ไทยศรีวิไลย์
 9. พรชัย หาญชนะ - พลังปวงชนไทย

ชลบุรี เขต 1
เมืองชลบุรี (บ้านปึก, เสม็ด, แสนสุข, หนองข้างคอก, หนองรี, ห้วยกะปิ, เหมือง, อ่างศิลา)

 1. ธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง - ภูมิใจไทย
 2. ภูวนาถ กาศสกุล - ไทยสร้างไทย
 3. ภูดิส กลิ่นวิชิต - ไทยภักดี
 4. วรท ศิริรักษ์ - ก้าวไกล
 5. สุภีพันธุ์ หอมหวล - เพื่อไทย
 6. รชาภา อัศวธาวาทิน - เสรีรวมไทย
 7. สรัลชา ศรีชลวัฒนา - พลังประชารัฐ
 8. ศรุต วัฒนสมบูรณ์ - ประชาธิปัตย์
 9. ณภัสนันท์ อรินทคุณวงษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 10. จักรพล วชิรเสวีกุล - คลองไทย
 11. สันติ ถนอมเนื้อ - ไทยสมาร์ท

ชลบุรี เขต 2
เมืองชลบุรี (นาป่า, บางทราย, บางปลาสร้อย, บ้านโขด, บ้านสวน, มะขามหย่ง)

 1. ฉัตรชัย อั้งลิ้ม - เพื่อไทย
 2. จองชัย วงศ์ทรายทอง - พลังประชารัฐ
 3. วรรณิดา นพสิทธิ์ - ก้าวไกล
 4. คงพัชร ไขรัศมี - รวมไทยสร้างชาติ
 5. เกรียงศักดิ์ ศิรินภาทรัพย์ - ภูมิใจไทย
 6. ชัยชนะ อาจวารินทร์ - ไทยสร้างไทย
 7. เมธวัจน์ ธันยพงศ์บุพกร - ประชาธิปัตย์
 8. ณพล บริบูรณ์ - เสรีรวมไทย
 9. สายชล วงษ์วรรณ - ไทยภักดี
 10. ไพทูรย์ บางหรง - สังคมประชาธิปไตยไทย
 11. กูณฑ์ จีนประชา - คลองไทย
 12. บรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย - ไทยสมาร์ท

ชลบุรี เขต 3
บ้านบึง (มาบไผ่, หนองชาก, หนองซ้ำซาก, หนองบอนแดง), พานทอง, เมืองชลบุรี (คลองตำหรุ, ดอนหัวฬ่อ, สำนักบก, หนองไม้แดง)

 1. มานิตย์ ภาวสุทธิ์ - เพื่อไทย
 2. สุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ชวาล พลเมืองดี - ก้าวไกล
 4. สรายุทธ วงษ์แสงทอง - ภูมิใจไทย
 5. โรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ - ไทยสร้างไทย
 6. สุธาพร บำรุงยา - เสรีรวมไทย
 7. เพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง - พลังประชารัฐ
 8. ธนบดี ปิ่นแก้ว - ประชาธิปัตย์
 9. อนุชา วงษ์วรรณ - ไทยภักดี
 10. ณัฐวัตร หวังสุดดี - สังคมประชาธิปไตยไทย
 11. ภคิน สิทธินภัสกุล - คลองไทย
 12. ไพศาณ สุรเดชเดโช - ไทยสมาร์ท

ชลบุรี เขต 4
บ่อทอง, บ้านบึง (คลองกิ่ว, บ้านบึง, หนองไผ่แก้ว, หนองอิรุณ), หนองใหญ่

 1. ภูกิจ เครือวัลย์ - ภูมิใจไทย
 2. ศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ - ไทยสร้างไทย
 3. คำนึง ศรีพุ่ม - เสรีรวมไทย
 4. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ - เพื่อไทย
 5. ยศพนต์ สุธรรม - พลังประชารัฐ
 6. จิรวุฒิ สิงห์โตทอง - รวมไทยสร้างชาติ
 7. อิสรีย์ ลิ้มเจริญโชคดี - ประชาธิปัตย์
 8. นภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ - ก้าวไกล
 9. ภัทรพล ภคพรพลภัทร - คลองไทย
 10. ปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ - ไทยภักดี

ชลบุรี เขต 5
เกาะจันทร์, พนัสนิคม

 1. อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ - เพื่อไทย
 2. ประมวล เอมเปีย - พลังประชารัฐ
 3. ธงชัย นกหงษ์ - ภูมิใจไทย
 4. ทรงศักดิ์ แซ่ลี้ - เสรีรวมไทย
 5. ภานุพงศ์ คำมูลอามาตย์ - ก้าวไกล
 6. พรชัย วงศ์ล้อมนิล - ไทยสร้างไทย
 7. รณเทพ อนุวัฒน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ลิขิต อัศวจารุวรรณ - ประชาธิปัตย์
 9. ไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล - ไทยภักดี
 10. จักรินทร์ กันหาพันธ์ - คลองไทย

ชลบุรี เขต 6
เกาะสีชัง, ศรีราชา (ทุ่งสุขลา, บางพระ, ศรีราชา, สุรศักดิ์)

 1. ประดิษฐ์ แพรกทอง - ไทยภักดี
 2. วุฒิกร รักวงศ์อาชีพ - ประชาธิปัตย์
 3. บรรจบ รุ่งโรจน์ - พลังประชารัฐ
 4. ขวัญเลิศ พานิชมาท - ภูมิใจไทย
 5. สปันธ์หยก ทองอยู่ชนะชล - ไทยสร้างไทย
 6. สมศักดิ์ กุลาวาไชย - เสรีรวมไทย
 7. กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ - ก้าวไกล
 8. สุกุมล คุณปลื้ม - เพื่อไทย
 9. สมเจตน์ เกตุวัตถา - รวมไทยสร้างชาติ
 10. สมพร โชคชัยชาญวุฒิ - คลองไทย
 11. สุพจน์ ทัพมงคล - สังคมประชาธิปไตยไทย
 12. พชรพร อินว่าน - ไทยสมาร์ท

ชลบุรี เขต 7
ศรีราชา (เขาคันทรง, บ่อวิน, บึง, หนองขาม)

 1. รุ่งเพชร แจ่มเจริญ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. สงกรานต์ ภาชนะ - เพื่อไทย
 3. บัญชา สะและวงษ์ - ไทยสร้างไทย
 4. นราญา รุ่งเรือง - มิติใหม่
 5. สุขสันต์ มิสสาจันทร์ - ประชาธิปัตย์
 6. ชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร - เสรีรวมไทย
 7. ลือชัย เกตุจำรูญ - ภูมิใจไทย
 8. ชัยสิริมงคล พิริยะภาพสกุล - เพื่อชาติ
 9. มงคล ไตรพาน - สังคมประชาธิปไตยไทย
 10. สหัสวัต คุ้มคง - ก้าวไกล
 11. นิพนธ์ แจ่มจำรัส - พลังประชารัฐ
 12. นันทปรีชา คงทอง - ไทยภักดี

ชลบุรี เขต 8
บางละมุง (เขาปลาไหล, ตะเคียนเตี้ย, นาเกลือ, บางละมุง, โป่ง, หนองปลาไหล, ห้วยใหญ่)

 1. ภาสกร ธีระวัฒน์เดชา - คลองไทย
 2. ปิยะพงษ์ สงค์สุข - เสรีรวมไทย
 3. มานพ ประกอบธรรม - รวมไทยสร้างชาติ
 4. โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน - พลังประชารัฐ
 5. จรัส คุ้มไข่น้ำ - ก้าวไกล
 6. สกลชัย เจริญรุจิจินต์ - ไทยสร้างไทย
 7. พจนารถ แก้วผลึก - ประชาธิปัตย์
 8. พชรนน คณาโชติโภคิน - ภูมิใจไทย
 9. อมรฒิพัฒน์ ภูบาล - ไทยภักดี
 10. เชาวลิตร แสงอุทัย - เพื่อไทย
 11. เดชา ศรีบุดดา - คลองไทย

ชลบุรี เขต 9
บางละมุง (หนองปรือ)

 1. ประกฤต กลิ่นวิชิต - ประชาธิปัตย์
 2. แมน อินทร์พิทักษ์ - เพื่อไทย
 3. กวินนาถ ตาคีย์ - พลังประชารัฐ
 4. นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร - รวมไทยสร้างชาติ
 5. พงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง - เสรีรวมไทย
 6. สุไอนี เจริญสุข - ภูมิใจไทย
 7. ชาลี สิกุลจ้อย - ไทยสร้างไทย
 8. ยอดชาย พึ่งพร - ก้าวไกล
 9. วีรัตน์ บุญเชิด - ไทยภักดี
 10. ณัชกฤช ธรรมนวภานุ - คลองไทย

ชลบุรี เขต 10
สัตหีบ

 1. สมชาติ คุณปลื้ม - รวมไทยสร้างชาติ
 2. ศศิมาภรณ์ ชมไพร - ไทยสร้างไทย
 3. สะถิระ เผือกประพันธุ์ - พลังประชารัฐ
 4. สรพงษ์ พ่วงอ่อน - ไทยภักดี
 5. นิชนันท์ วังคะฮาต - ก้าวไกล
 6. จักรกริช จิตต์สมุทร - เสรีรวมไทย
 7. พนธกร ใคร่ครวญ - เพื่อไทย
 8. สุรี แก้วกัณหา - ภูมิใจไทย
 9. ธวัช พงษ์สวัสดิ์ - เพื่อชาติ
 10. ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ - ประชาธิปัตย์
 11. บัญญัติ ฆารกุล - คลองไทย

ระยอง เขต 1
นิคมพัฒนา (มาบข่า ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด), บ้านค่าย (ตาขัน) เมืองระยอง (เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลตำบลทับมา, เทศบาลตำบลน้ำคอก, อบต.นาตาขวัญ, อบต.บ้านแลง)

 1. กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล - ก้าวไกล
 2. อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ - ภูมิใจไทย
 3. พศิน ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์
 4. ดรุณวรรณ นนทรัตน์ - ไทยภักดี
 5. พเนตร วงษ์ไพศาล - เพื่อไทย
 6. ศรศักดิ์ รากแก้ว - ไทยสร้างไทย
 7. สมพงษ์ โสภณ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ดนัย วิริยะสหกิจ - พลังประชารัฐ
 9. ทองคำ สิทธิ์สิวาลัย - เสรีรวมไทย
 10. สุทัศน์ จันทสิทธิ์ - ไทยศรีวิไลย์
 11. อนุวิทย์ วงศ์วารินทร์ - คลองไทย

ระยอง เขต 2
เมืองระยอง (เทศบาลนครระยอง, เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด, เทศบาลตำบลเชิงเนิน, เทศบาลตำบลเพ, อบต.กะเฉด, อบต.แกลง, อบต.ตะพง, อบต.นาตาขวัญ, อบต.บ้านแลง, อบต.สำนักทอง)

 1. สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ - ไทยสร้างไทย
 2. วิทยา วาจิตดล - เสรีรวมไทย
 3. อัศวิน สาครจันทร์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ธนกร สุขเจริญ - ไทยภักดี
 5. กฤช ศิลปชัย - ก้าวไกล
 6. ภีมเดช อมรสุคนธ์ - เพื่อไทย
 7. สาธิต ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์
 8. เรืองชัย สมบัติภูธร - แรงงานสร้างชาติ
 9. นฤพล พงษ์ประเทศ - พลังประชารัฐ
 10. โสภณ ก้องเสนาะ - คลองไทย

ระยอง เขต 3
แกลง, เขาชะเมา

 1. ยศพนธ์ อ่อนตา - ภูมิใจไทย
 2. ทฤษฎี ธนาบริบูรณ์ - ไทยภักดี
 3. พลช กฤษณะราช - ชาติพัฒนากล้า
 4. วุฒิ ปะสิ่งชอบ - ไทยสร้างไทย
 5. บัญญัติ เจตนจันทร์ - ประชาธิปัตย์
 6. บุญสนอง หิรัญรักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 7. หมอขวด เหล็กเพ็ชร - เสรีรวมไทย
 8. นครชัย ขุนณรงค์ - ก้าวไกล
 9. พายัพ ผ่องใส - พลังประชารัฐ
 10. ชัยณรงค์ สันทัสนะโชค - เพื่อไทย
 11. หมอโชติ อุบลประเสริฐ - คลองไทย

ระยอง เขต 4
บ้านค่าย (ชากบก, บางบุตร, บ้านค่าย, หนองตะพาน, หนองบัว, หนองละลอก), ปลวกแดง (ตาสิทธิ์, ปลวกแดง, มาบยางพร, ละหาร, หนองไร่), วังจันทร์

 1. ธรรมเนียม เขตนัทธี - ไทยภักดี
 2. ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ - ก้าวไกล
 3. ธนพงศ์พันธ์ ปิดกันภัย - รวมไทยสร้างชาติ
 4. กรี ไพรสี - พลังประชารัฐ
 5. ภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข - เสรีรวมไทย
 6. วิเชียร สุขเกิด - เพื่อไทย
 7. ธารา ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์
 8. อำนาจ ศรีแสง - ไทยสร้างไทย

ระยอง เขต 5
นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา, พนานิคม, มะขามคู่, มาบข่า ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา), บ้านฉาง, ปลวกแดง (แม่น้ำคู้)

 1. บันเลง ศรีสุทธิ์ - ไทยสร้างไทย
 2. ฉัตรชัย ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์
 3. สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ - ก้าวไกล
 4. ประกิจ เล็กโล่ง - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ประวิทย์ นุ่มเจริญ - เสรีรวมไทย
 6. สันติ แสงแก้ว - ไทยภักดี
 7. รฎาศิริ ศิริคช - พลังประชารัฐ
 8. วิชัย ล้ำสุทธิ - เพื่อไทย
 9. วัชรพล นิลทัย - คลองไทย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด