เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กำแพงเพชร-ชัยนาท-นครสวรรค์-สิงห์บุรี-อุทัยธานี

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี และอุทัยธานี

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กำแพงเพชร-ชัยนาท-นครสวรรค์-สิงห์บุรี-อุทัยธานี

เลือกจังหวัด • • • •

กำแพงเพชร
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • • •

 • ไทรงาม
 • เมืองกำแพงเพชร

ชัยนาท
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • •

 • วัดสิงห์

นครสวรรค์
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • • • • • • •

 • ไพศาลี
 • เมืองนครสวรรค์

อุทัยธานี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • •

 • หนองฉาง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

กำแพงเพชร เขต 1

เมืองกำแพงเพชร (คณฑี, คลองแม่ลาย, ทรงธรรม, ท่าขุนราม, เทพนคร, ธำมรงค์, นครชุม, นาบ่อคำ, นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล, ในเมือง, ลานดอกไม้, วังทอง, หนองปลิง, อ่างทอง)

 1. สุกิจ ศุภกิจเจริญ - ก้าวไกล
 2. ปรีชา มุสิกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 3. วีระศักดิ์ สุ่นสา - เพื่อไทย
 4. วัศพล เลิศธันยนันท์ - ไทยสร้างไทย
 5. อัปสรณ์ โฉมนาจ - เสรีรวมไทย
 6. ไผ่ ลิกค์ - พลังประชารัฐ
 7. นพพล ศรีแปงวงค์ - ประชาธิปัตย์
 8. สมัย สุนุรัตน์ - ไทยเป็นหนึ่ง
 9. รชภู เรืองรอง - พลังปวงชนไทย
 10. ตรีกูณ นพเก้า - คลองไทย

กำแพงเพชร เขต 2
โกสัมพีนคร, ไทรงาม (พานทอง, มหาชัย, หนองคล้า), พรานกระต่าย, เมืองกำแพงเพชร (สระแก้ว), ลานกระบือ

 1. สุขวิชชาญ มุสิกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 2. จุลพันธ์ ทับทิม - ไทยสร้างไทย
 3. สมชาย ผลมา - ก้าวไกล
 4. เรวัตร์ อินทพงษ์ - เพื่อไทย
 5. ทวิน แป้นจันทร์ - เสรีรวมไทย
 6. ศรสิน อินทะชัย - ประชาธิปัตย์
 7. เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ - พลังประชารัฐ
 8. ณัฐปคัลภ์ อิทธินันต์ - ไทยเป็นหนึ่ง

กำแพงเพชร เขต 3
คลองขลุง, คลองลาน, ปางศิลาทอง, เมืองกำแพงเพชร (ไตรตรึงษ์)

 1. จรัญ อิสระบัณฑิตกุล - เพื่อไทย
 2. สุรเชษฐ สีเหนี่ยง - เสรีรวมไทย
 3. อนันต์ ผลอำนวย - พลังประชารัฐ
 4. กัมพล ปัญกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 5. พลเดช ศรีแปงวงค์ - ประชาธิปัตย์
 6. ประพันธ์ จิตคำ - ก้าวไกล
 7. กิจติการต์ ชุมเสน - ไทยเป็นหนึ่ง
 8. วรวุฒิ ทองจิตติ - มิติใหม่
 9. สังวาลย์ แววนำ - ท้องที่ไทย
 10. รชต ธิยานันท์ - ไทยสร้างไทย
 11. ธวัชชัย อาบทอง - ใหม่
 12. นัยนา แพ่งพนม - ไทยศรีวิไลย์
 13. ศิรินันท์ เกตุเกล้า - พลังปวงชนไทย
 14. สำเภา ปันทีโป - คลองไทย

กำแพงเพชร เขต 4
ขาณุวรลักษบุรี, ทรายทองวัฒนา, ไทรงาม (ไทรงาม, หนองแม่แตง, หนองไม้กอง), บึงสามัคคี

 1. ปรีชา เพ็งภู่ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. ธานันท์ หล่าวเจริญ - เพื่อไทย
 3. ปริญญา ฤกษ์หร่าย - พลังประชารัฐ
 4. จันทร์ดี หลวงนัน - ก้าวไกล
 5. มาโนช ปิ่นทอง - เสรีรวมไทย
 6. นันทิตา โต๊ะดอนทอง - ประชาธิปัตย์
 7. พยุงศักดิ์ เกิดรอด - พลังสหกรณ์
 8. รุ่งเจริญ โชติมั่ง - ใหม่
 9. บุญมา ดอนไพรบุญ - พลังปวงชนไทย
 10. พิบูลย์ ทรายทองวัฒนา - คลองไทย

ชัยนาท เขต 1
มโนรมย์, เมืองชัยนาท, วัดสิงห์ (มะขามเฒ่า, วัดสิงห์, หนองขุ่น, หนองน้อย, หนองบัว), สรรพยา

 1. ฉัตรวัชร์ ศรีธนะเวทย์ - ภูมิใจไทย
 2. ทรงพล ภัทราภิรมย์ - ก้าวไกล
 3. ธนบดี คุ้มชนะ - พลังประชารัฐ
 4. โอฬาร ตั้งวงศ์กิจ - ชาติพัฒนากล้า
 5. นิคม มอญม่วง - เสรีรวมไทย
 6. สนั่น ทองปาน - ไทยสร้างไทย
 7. ประชา ยอดวานิช - ประชาธิปัตย์
 8. สมชาย สิทธิบรวงษ์ - เพื่อไทย
 9. อนุชา นาคาศัย - รวมไทยสร้างชาติ
 10. สาโรช กลิ่นรอง - คลองไทย
 11. ณกรณ์ ศรีจิ๋ว - ไทยภักดี

ชัยนาท เขต 2
เนินมะขาม, วัดสิงห์ (บ่อแร่, วังหมัน), สรรคบุรี, หนองมะโมง, หันคา

 1. จิระ เมธีวิวัฒน์ - ไทยสร้างไทย
 2. ประเสริฐ อินทร์ทับ - เสรีรวมไทย
 3. วุฒิชัย เสนาเก่า - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ปัญญา ไทยรัตนกุล - พลังประชารัฐ
 5. สนธยา ภูษิต - ประชาธิปัตย์
 6. วิฑูร ลี้ธีระนานนท์ - เพื่อไทย
 7. สุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ - ก้าวไกล
 8. ธงชัย จ้อยชู - ชาติพัฒนากล้า
 9. มณเฑียร สงฆ์ประชา - ภูมิใจไทย
 10. มุกรวี บุญงาม - ไทยภักดี

นครสวรรค์ เขต 1
เมืองนครสวรรค์ (กลางแดด, เกรียงไกร, แควใหญ่, ตะเคียนเลื่อน, นครสวรรค์ตก, นครสวรรค์ออก, บางพระหลวง, บางม่วง, บ้านมะเกลือ, บึงเสนาท, ปากน้ำโพ, วัดไทรย์)

 1. ไตรภพ ประสาทแก้ว - ไทยเป็นหนึ่ง
 2. กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี - ก้าวไกล
 3. ภัทราวดี นิโรจน์ - ภูมิใจไทย
 4. สุชาติ ไตรแสงรุจิระ - พลังประชารัฐ
 5. มณฑล เหมพิจิตร - เสรีรวมไทย
 6. กวี อัศวรัตน์ - เพื่อไทย
 7. ภูริ เจริญผล - ไทยสร้างไทย
 8. เกสินีย์ เพิ่มพูน - ประชาภิวัฒน์
 9. สงกรานต์ จิตสุทธิภากร - ประชาธิปัตย์
 10. คารม พงษ์รักษา - ครูไทยเพื่อประชาชน
 11. สมชาย เพ็ชรจินดา - รวมไทยสร้างชาติ
 12. สมหวัง โพธิ์อ่อน - คลองไทย

นครสวรรค์ เขต 2
โกรกพระ, พยุหะคีรี, เมืองนครสวรรค์ (บ้านแก่ง, พระนอน, หนองกรด, หนองกระโดน, หนองปลิง)

 1. กฤต เจริญผล - ไทยสร้างไทย
 2. ศศิร์อร ณชาภิฌาน - รวมแผ่นดิน
 3. ธนา เฉยปัญญา - ก้าวไกล
 4. นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา - พลังประชารัฐ
 5. ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย - เพื่อไทย
 6. เกษมสุข กลัดเพ็ชร - เสรีรวมไทย
 7. จรูญ ลาโพธิ์ - ประชาธิปัตย์
 8. สนองเดช เดชวัชรนนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. วิเชียร เพ็งสุข - ประชาภิวัฒน์
 10. วีระกร คำประกอบ - ภูมิใจไทย
 11. สมบัติ พัสสร - คลองไทย

นครสวรรค์ เขต 3
เก้าเลี้ยว, ชุมแสง, บรรพดพิสัย

 1. สุพัฒตา สาริมาตย์ - มิติใหม่
 2. อำนาจ ยืนยง - ไทยสร้างไทย
 3. สุภัสสร คล้ายแจ้ง - พลังประชารัฐ
 4. พัชรพล วิสิทธิ์ศาสตร์ - ไทยเป็นหนึ่ง
 5. อารีย์ ก๊กตระกูล - ประชาภิวัฒน์
 6. สัญญา นิลสุพรรณ - รวมไทยสร้างชาติ
 7. ณัฎฐณิชา เหลือกาฬ - เสรีรวมไทย
 8. มารุต โมราสุข - ประชาธิปัตย์
 9. อภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ - ภูมิใจไทย
 10. นิรุด เรืองงาม - ก้าวไกล
 11. สัญชัย วงษ์สุนทร - เพื่อไทย
 12. ศุภพล เอกปัชชา - คลองไทย

นครสวรรค์ เขต 4
ท่าตะโก, ไพศาลี (โคกเดื่อ, นาขอม, ไพศาลี, วังข่อย, วังน้ำลัด), หนองบัว

 1. มานพ ศรีผึ้ง - ภูมิใจไทย
 2. จิตรา หมีทอง - พลังประชารัฐ
 3. นริศร์ชา ชัยสุกัญญาสันต์ - ก้าวไกล
 4. นุกูล แสงศิริ - เพื่อไทย
 5. มนัส ก้อนทอง - ไทยสร้างไทย
 6. วินัย ศรีปิยะรัต - รวมไทยสร้างชาติ
 7. ไพรัช ฤทธิ์บำรุง - ประชาธิปัตย์
 8. เสนอศักดิ์ พุ่มอารี - ไทยเป็นหนึ่ง
 9. เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ - เสรีรวมไทย
 10. สพลเชษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ - คลองไทย

นครสวรรค์ เขต 5
ตากฟ้า, ตาคลี, ไพศาลี (ตะคร้อ, โพธิ์ประสาท, สำโรงชัย)

 1. วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ - เพื่อไทย
 2. ทรงธรรม ขจรชัยธนัง - เสรีรวมไทย
 3. ธวัชชัย สุขีโสตร์ - ท้องที่ไทย
 4. วิริยะ วรรณทอง - รวมไทยสร้างชาติ
 5. พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ - ภูมิใจไทย
 6. อิศราพร ดวงอุปะ - ก้าวไกล
 7. ชัยยศ ตันฑะเสน - ประชาภิวัฒน์
 8. เกษม ชูพันธ์ - ไทยเป็นหนึ่ง
 9. พรวิศิษฐ์ แจ่มใส - พลังประชารัฐ
 10. บรรหาญ ครุธหอม - ไทยสร้างไทย
 11. คณิฎฐ์ษา ทองวงศ์พิทักษ์ - ประชาธิปัตย์
 12. สุรศักดิ์ แย้มประเสริฐ - เปลี่ยนอนาคต
 13. สุเทพ ก้อนจันทร์เทศ - คลองไทย

นครสวรรค์ เขต 6
ชุมตาบง, แม่วงก์, แม่เปิน, ลาดยาว

 1. ประสาท ตันประเสริฐ - ชาติพัฒนากล้า
 2. นิโรธ สุนทรเลขา - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ชุติมา เสรีรัฐ - เพื่อไทย
 4. ธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ - พลังประชารัฐ
 5. เสรี แจ้งจิต - ไทยสร้างไทย
 6. อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
 7. สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ - ประชาธิปัตย์
 8. ธรัตนชัย เฉลยคาม - ก้าวไกล
 9. อนุสรน์ อยุธยา - เสรีรวมไทย
 10. ชัชมาภรณ์ สมบัติทา - ไทยเป็นหนึ่ง
 11. วีระ นิกล่ำ - ครูไทยเพื่อประชาชน
 12. สุชาติ อุทุม - คลองไทย

สิงห์บุรี เขต 1
ทั้งจังหวัด

 1. ภูวเดช มังสาทอง - รวมไทยสร้างชาติ
 2. วุฒิกร จูเจี่ย - ไทยภักดี
 3. พชรพล วงษ์ใหญ่ - ภูมิใจไทย
 4. สาโรจน์ พันธาสุ - ประชาธิปัตย์
 5. ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ - ก้าวไกล
 6. สุรสาล ผาสุข - ไทยสร้างไทย
 7. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ - พลังประชารัฐ
 8. นิชดา ปั้นเกตุตันติรักษ์ - เพื่อไทย
 9. ณรงค์ชัย อินทรกวี - เสรีรวมไทย
 10. วัฒนชัย เกตุเพ็ชร - คลองไทย

อุทัยธานี เขต 1
ทัพทัน, เมืองอุทัยธานี, สว่างอารมณ์, หนองขาหย่าง, หนองฉาง (ทุ่งพง, บ้านเก่า, หนองฉาง, หนองนางนวล, หนองยาง, หนองสรวง, อุทัยเก่า)

 1. ธนาคร อุนจะนำ - เพื่อไทย
 2. ละอองทิพย์ แม้นมินทร์ - เสรีรวมไทย
 3. ประมวล เรืองศรี - พลังประชารัฐ
 4. เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ - ภูมิใจไทย
 5. กุมภา วงษ์หัสแดง - ประชาธิปัตย์
 6. กาญจนา จิตกลาง - ก้าวไกล
 7. สงกรานต์ สมัครเขตรการณ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. เดชา คงคา - ไทยสร้างไทย

อุทัยธานี เขต 2
บ้านไร่, ลานสัก, หนองฉาง (เขากวางทอง, เขาบางแกรก, ทุ่งโพ), ห้วยคต

 1. อรรถพล โต๋วสัจจา - เพื่อไทย
 2. ขวัญยืน สินสูงสุด - เสรีรวมไทย
 3. ไพฑูรย์ พุ่มสงวน - พลังประชารัฐ
 4. ชาดา ไทยเศรษฐ์ - ภูมิใจไทย
 5. วิทยา จันทร์สม - ประชาธิปัตย์
 6. ดวงฤทัย แกล้วการไร่ - ก้าวไกล
 7. เอกชัย วิสิทธิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. บรรจง จำปี - ไทยสร้างไทย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กำแพงเพชร-ชัยนาท-นครสวรรค์-สิงห์บุรี-อุทัยธานี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด