เลือกตั้ง 66: รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี-ตาก-เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบฯ

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 ภาคตะวันตก กาญจนบุรี, ตาก, เพชรบุรี, ราชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ทุกคน ทุกพรรค ทุกเบอร์ เช็กเลยที่นี่

เลือกตั้ง 66: รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี-ตาก-เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบฯ

เลือกจังหวัด • • • •

กาญจนบุรี
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • • • • • •

 • บ่อพลอย
 • พนมทวน
 • เมืองกาญจนบุรี

ตาก
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • •

 • บ้านตาก
 • แม่สอด

ประจวบคีรีขันธ์
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • •

 • ปราณบุรี
 • เมืองประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • •

 • บ้านแหลม

ราชบุรี
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • • •

 • โพธาราม
 • เมืองราชบุรี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

กาญจนบุรี เขต 1
บ่อพลอย (หนองกุ่ม), เมืองกาญจนบุรี (เกาะสำโรง, แก่งเสี้ยน, ช่องสะเดา, ท่ามะขาม, บ้านใต้, บ้านเหนือ, ปากแพรก, ลาดหญ้า, วังด้ง, วังเย็น, หนองบัว, หนองหญ้า)

 1. อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ - เพื่อไทย
 2. ธนพัต ทองใบ - ประชาธิปัตย์
 3. ไพบูลย์ พัสดร - ไทยสร้างไทย
 4. วณิชชากร เศรษฐิรัช - เสรีรวมไทย
 5. วรสุดา สุขารมณ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. สมชาย วิษณุวงศ์ - ภูมิใจไทย
 7. จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ - พลังประชารัฐ
 8. ธนาวุฒิ กล่อมจิต - เปลี่ยน
 9. วรรษภณ แสงเป่า - ก้าวไกล
 10. สอิ้ง ชนะนา - พลังสังคมใหม่
 11. วสุ สังวาลเพชร - เพื่อชาติไทย

กาญจนบุรี เขต 2
ด่านมะขามเตี้ย, พนมทวน (ดอนเจดีย์, ทุ่งสมอ, หนองสาหร่าย, หนองโรง)

 1. ยรรยง กาญจนชูโต - รวมไทยสร้างชาติ
 2. เสรี นาเจริญ - ไทยสร้างไทย
 3. ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ - พลังประชารัฐ
 4. บุญฤทธิ์ ธรรมศร - เปลี่ยน
 5. สมเกียรติ วอนเพียร - ภูมิใจไทย
 6. ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร - ประชาธิปัตย์
 7. ชูศักดิ์ แม้นทิม - เพื่อไทย
 8. แดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ - เสรีรวมไทย
 9. ณัฐศักดิ์ หงษ์ทอง - ก้าวไกล
 10. เสน่ห์ ชมภูพาน - เพื่อชาติไทย
 11. ประจักษ์ สุขศรีศิริมงคล - พลังสังคมใหม่
 12. ชญานิศวร์ มาไพศาลสิน - ชาติพัฒนากล้า
 13. ดามพ์ เผด็จดัสกร - รวมแผ่นดิน

กาญจนบุรี เขต 3
ท่ามะกา, พนมทวน (ดอนตาเพชร, พนมทวน, พังตรุ, รางหวา)

 1. นรินทร์ รักงาม - เสรีรวมไทย
 2. กัญญา ชมเพ็ชร - รวมไทยสร้างชาติ
 3. กมลสันติ กลั่นบุศย์ - พลังประชารัฐ
 4. พลอย ธนิกุล - เพื่อไทย
 5. สิทธิชัย สุกุลธนาศร - คลองไทย
 6. ชาติชาย บัวซ้อน - ไทยสร้างไทย
 7. เจษฎา เอี่ยมปุ่น - ก้าวไกล
 8. สมปอง คำเที่ยง - ประชาธิปัตย์
 9. ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน - ภูมิใจไทย
 10. สมชาย ภุมรินทร์ - พลังสังคมใหม่

กาญจนบุรี เขต 4
บ่อพลอย (ช่องด่าน, บ่อพลอย, หนองกร่าง, หนองรี, หลุมรัง), เลาขวัญ, หนองปรือ, ห้วยกระเจา

 1. อนุกูล แพรไพศาล - ประชาธิปัตย์
 2. ยศพัทธ์ เหลืองสดใส - รวมไทยสร้างชาติ
 3. นิล เชื้อทอง - เสรีรวมไทย
 4. ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ - ภูมิใจไทย
 5. ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ - เพื่อไทย
 6. สันติชัย จีระพัฒน์ - ไทยสร้างไทย
 7. พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ - ครูไทยเพื่อประชาชน
 8. ลำยอง ยิ้มใหญ่หลวง - พลังประชารัฐ
 9. ณฐสิทธิ์ บางอ้อ - ก้าวไกล
 10. นิพนธ์ พูลสมบัติ - เพื่อชาติไทย
 11. พนม พลายละหาร - พลังสังคมใหม่

กาญจนบุรี เขต 5
ทองผาภูมิ, ไทรโยค, เมืองกาญจนบุรี (บ้านเก่า), ศรีสวัสดิ์, สังขละบุรี

 1. ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ - ประชาธิปัตย์
 2. ประเทศ บุญยงค์ - พลังประชารัฐ
 3. อัฏฐพล โพธิพิพิธ - ภูมิใจไทย
 4. ประกฤติ จวนกระจ่าง - เสรีรวมไทย
 5. พนม โพธิ์แก้ว - เพื่อไทย
 6. ณัฏพัชรพงษ์ เรือนพระจันทร์ - ก้าวไกล
 7. ทำนุ โพธิ์งาม - รวมไทยสร้างชาติ
 8. รอน สืบยิ้ม - ไทยศรีวิไลย์
 9. ประเทือง กรุดทอง - ไทยสร้างไทย
 10. ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ - พลังสังคมใหม่
 11. มงคล แก้วสระแสน - เพื่อชาติไทย
 12. ชัยณรงค์ สุวรรณทิพย์ - คลองไทย

ตาก เขต 1
บ้านตาก (ตากออก, แม่สลิด, สมอโคน), เมืองตาก

 1. ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ - ภูมิใจไทย
 2. ปรีชา ปัญญาดี - ครูไทยเพื่อประชาชน
 3. กำธร บุญสา - ไทยสร้างไทย
 4. ศิริกุล อนุตรพงศ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ชัยยุทธ แสงนุช - เพื่อชาติ
 6. ศรีทอง ศรีธิทอง - เสรีรวมไทย
 7. ประสงค์ นามเสถียร - พลังประชารัฐ
 8. สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ - เพื่อไทย
 9. กษิรัช สุวรรณเพ็ญ - ประชาธิปัตย์
 10. คริษฐ์ ปานเนียม - ก้าวไกล
 11. ลำเพย รักเกษตรกรรม - พลังปวงชนไทย
 12. ลั่นทม อินทฉิม - คลองไทย

ตาก เขต 2
พบพระ, แม่สอด (ด่านแม่ละเมา, พระธาตุผาแดง, พะวอ, มหาวัน, แม่กุ, แม่ตาว, แม่สอด), อุ้มผาง

 1. ทิพย์ ฤาชัยตระกูล - ไทยสร้างไทย
 2. ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ - ภูมิใจไทย
 3. ถนอมจิต แสงงาม - ประชาธิปัตย์
 4. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ - เพื่อไทย
 5. รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - ก้าวไกล
 6. วราทิต ไชยนันทน์ - เพื่อชาติ
 7. สมนึก ชื่นนิยม - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ชิงชัย ก่อประภากิจ - พลังประชารัฐ
 9. วิบูลย์ อุ่นนันกาศ - เสรีรวมไทย
 10. สุธี ลีศิริเสนา - พลังปวงชนไทย

ตาก เขต 3
ท่าสองยาง, บ้านตาก (เกาะตะเภา, ตากตก, ท้องฟ้า, ทุ่งกระเชาะ), แม่ระมาด, แม่สอด (ท่าสายลวด, แม่กาษา, แม่ปะ)

 1. พงษ์ศักดิ์ ตระกูลแห - เพื่อชาติ
 2. ชัยณรงค์ มะเดชะ - ภูมิใจไทย
 3. ธนิตพล ไชยนันทน์ - ประชาธิปัตย์
 4. ปองภพ วณิชศิริ - เสรีรวมไทย
 5. ภาคภูมิ บูลย์ประมุข - พลังประชารัฐ
 6. เศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน - รวมไทยสร้างชาติ
 7. สันติ ตะวันโตฉาย - ก้าวไกล
 8. นัสชัย มูลสาย - ไทยสร้างไทย
 9. ดิฐชัย ฉันติกุล - เพื่อไทย
 10. ทศพล มั่นการดี - พลังปวงชนไทย

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กุยบุรี, ปราณบุรี (ปากน้ำปราณ), เมืองประจวบคีรีขันธ์ (เกาะหลัก, คลองวาฬ, บ่อนอก, ประจวบคีรีขันธ์, อ่าวน้อย), สามร้อยยอด

 1. มนตรี ปาน้อยนนท์ - ประชาธิปัตย์
 2. วัชรพล ปลั่งศรีสกุล - เพื่อไทย
 3. พันธ์ศักดิ์ เพชรพิทักษ์ชน - ไทยสร้างไทย
 4. สังคม แดงโชติ - ภูมิใจไทย
 5. วัลยา กลิ่นอยู่ - เสรีรวมไทย
 6. ภูวดล ด่านรัตนชัย - ก้าวไกล
 7. อุดร โพธิ์พ่วง - รวมไทยสร้างชาติ
 8. สายันต์ ปุ่นกอ - ไทยศรีวิไลย์
 9. ภัทรพล พูลศักดิ์ - แนวทางใหม่
 10. ประจักษ์ ศรเฉลิม - ไทยภักดี
 11. ณภัทร ชุ่มจิตตรี - พลังประชารัฐ
 12. เสริมพงษ์ ลิบลับ - คลองไทย

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปราณบุรี (เขาจ้าว, เขาน้อย, ปราณบุรี, วังก์พง, หนองตาแต้ม), หัวหิน

 1. กัลปังหา โพธิ์เอี่ยม ฟิงเค่อ - ก้าวไกล
 2. จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ - ประชาธิปัตย์
 3. สุกฤษ รักเมือง - ไทยสร้างไทย
 4. พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ - เพื่อไทย
 5. พิษณุ กล้าขาย - พลังประชารัฐ
 6. ปาณิสรา น่วมทอง - เสรีรวมไทย
 7. อุดร ออลสัน - รวมไทยสร้างชาติ
 8. นพดลนคร บูชากรณ์ - แนวทางใหม่
 9. ดิเรก พิรเวชสกุล - ภูมิใจไทย
 10. กิตติ ขันแข็ง - คลองไทย

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3
ทับสะแก, บางสะพาน, บางะพานน้อย, เมืองประจวบคีรีขันธ์ (ห้วยทราย)

 1. จีราวัฒน์ กำบัง - เพื่อไทย
 2. สมพงค์ ทั่งศรี - พลังประชารัฐ
 3. วนิชย์ ปักษ์กิ่งเมือง - รวมไทยสร้างชาติ
 4. เอกราช หุ่นงาม - ไทยภักดี
 5. สุรศักดิ์ รัตนชัย - เสรีรวมไทย
 6. ประมวล พงศ์ถาวราเดช - ประชาธิปัตย์
 7. มาเรีย เผ่าประทาน - ภูมิใจไทย
 8. อนุุชา รุ่งมรกต - ก้าวไกล
 9. พัฒนะ นาคชนะ - คลองไทย

เพชรบุรี เขต 1
บ้านแหลม (ท่าแร้ง, ท่าแร้งออก, บางแก้ว, บางขุนไทร, บางครก, บางตะบูน, ปากทะเล, แหลมผักเบี้ย), เมืองเพชรบุรี

 1. อรรถพล นุุชนิยม - พลังประชารัฐ
 2. ณัฐฐา สุขอำพร - เสรีรวมไทย
 3. ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ยุทธพล อังกินันทน์ - ชาติไทยพัฒนา
 5. มังกร เจริญผล - ก้าวไกล
 6. กฤษณ์ แก้วอยู่ - ภูมิใจไทย
 7. อลงกรณ์ พลบุตร - ประชาธิปัตย์
 8. สายเวช โมฬี - ไทยภักดี
 9. กิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ - เพื่อไทย
 10. ประภานิช สุสุทธิ - คลองไทย

เพชรบุรี เขต 2
ชะอำ, ท่ายาง

 1. สิรยาพร แสงอรุณ - เสรีรวมไทย
 2. ชัยณาม ว่องไว - เพื่อไทย
 3. สาธิต อุ๋ยตระกูล - รวมไทยสร้างชาติ
 4. กันยากร ภูวัตเอกวรา - ไทยภักดี
 5. ฤกษ์ อยู่ดี - ภูมิใจไทย
 6. หัสพันธ์ เสมเถื่อน - ก้าวไกล
 7. กัมพล สุภาแพ่ง - ประชาธิปัตย์
 8. ชนนนาถ เทพลิบ - พลังประชารัฐ
 9. ปิยสุดา ฤทธิ์น้อย - คลองไทย

เพชรบุรี เขต 3
แก่งกระจาน, เขาย้อย, บ้านลาด, บ้านแหลม (บางตะบูน, บางตะบูนออก, บ้านแหลม), หนองหญ้าปล้อง

 1. อภิชาติ แก้วโกศล - รวมไทยสร้างชาติ
 2. สุชาติ อุสาหะ - ภูมิใจไทย
 3. วรนารถ นันทกิจ - ก้าวไกล
 4. ผดุงเกียรติ เกตุใหญ่ - ไทยภักดี
 5. ภานุมาศ อังกินันทน์ - เพื่อไทย
 6. ทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ - พลังประชารัฐ
 7. อภิชาติ สุภาแพ่ง - ประชาธิปัตย์
 8. ธนรรจน์ เอี่ยมองค์ - เสรีรวมไทย
 9. โกมล ลบแย้ม - คลองไทย

ราชบุรี เขต 1
เมืองราชบุรี (เกาะพลับพลา, เขาแร้ง, คุ้งกระถิน, คุ้งน้ำวน, คูบัว, โคกหม้อ, เจดีย์หัก, ดอนตะโก, ท่าราบ, บางป่า, บ้านไร่, พงสวาย, พิกุลทอง, สามเรือน, หนองกลางนา, หน้าเมือง, หลุมดิน, หินกอง)

 1. กุลวลี นพอมรบดี - รวมไทยสร้างชาติ
 2. กฤษณะ พลอยชุม - พลังประชารัฐ
 3. วัณธ์เทวินทร เศวตรฐนโภคิน - เสรีรวมไทย
 4. นพพล ภู่แย้ม - เพื่อไทย
 5. ทศพล แก้วทิมา - ประชาธิปัตย์
 6. นภดล อารีประเสริฐกุล - ก้าวไกล
 7. ชยุต สิงห์ตาก้อง - ชาติพัฒนากล้า
 8. ไพศาล ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์ - คลองไทย
 9. ไพรวัน เอี่ยมคะนา - ภูมิใจไทย
 10. ปรีชา ชาวเมือง - ไทยภักดี

ราชบุรี เขต 2
บ้านคา, ปากท่อ, เมืองราชบุรี (ดอนแร่, น้ำพุ, ห้วยไผ่, อ่างทอง), วัดเพลง, สวนผึ้ง

 1. พชร โคฮุด - เสรีรวมไทย
 2. ยงยุทธ ผลเอนก - ภูมิใจไทย
 3. ถปนัท ชาติไทย - ประชาธิปัตย์
 4. ภรมน นรการกุมพล - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ปีรเมษ มณีโชติ - ก้าวไกล
 6. บุญยิ่ง นิติกาญจนา - พลังประชารัฐ
 7. จำนอง บุญเลิศฟ้า - ไทยภักดี
 8. ไก่ ห้องริ้ว - เพื่อไทย
 9. รัฐโรจน์ กิตติเลิศฐิติกร - ราษฎร์วิถี
 10. บุญศักดิ์ พึ่งเสือ - เพื่อชาติไทย
 11. สุชิน จักรเพชร - คลองไทย

ราชบุรี เขต 3
จอมบึง, โพธาราม (เขาชะงุ้ม, คลองข่อย, คลองตาคต, เจ็ดเสมียน, ชำแระ, ดอนกระเบื้อง, เตาปูน, ท่าชุมพล, ธรรมเสน, นางแก้ว, บางโตนด, บ้านเลือก, โพธาราม, สร้อยฟ้า, หนองกวาง, หนองโพ)

 1. สีหเดช ไกรคุปต์ - ภูมิใจไทย
 2. ชญานันท์ จินดาเจี่ย - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ธนธัช จังพานิช - เพื่อไทย
 4. จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ - พลังประชารัฐ
 5. สมชาย สุขสวัสดิ์ชล - รวมแผ่นดิน
 6. ณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า - เสรีรวมไทย
 7. อนุคม ศักดิ์อิสระพงศ์ - ประชาธิปัตย์
 8. ภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ - ก้าวไกล
 9. สมศักดิ์ ศรีนิ่ม - เพื่อชาติไทย
 10. เดโช เชียงคา - ไทยภักดี
 11. ธนพล ดิษฐยิ้ม - คลองไทย

ราชบุรี เขต 4
บ้านโป่ง

 1. ยศศักดิ์ ชีววิญญู - ภูมิใจไทย
 2. วรวัฒน์ น้อยโสภา - พลังประชารัฐ
 3. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ธนากร เลี้ยงฤทัย - ประชาธิปัตย์
 5. อภิรักษ์ชัยชนะ ปันยารชุน - ไทยศรีวิไลย์
 6. วิชา อินทร์จันทร์ - ก้าวไกล
 7. ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร - เพื่อไทย
 8. ชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ - ไทยสร้างไทย
 9. สุรพงษ์ เอี่ยมเอม - เสรีรวมไทย
 10. สตางค์ ปานสุวรรณ - ไทยภักดี
 11. จิรัฏฐ์ โชคมงคลสวัสดิ์ - ชาติพัฒนากล้า

ราชบุรี เขต 5
ดำเนินสะดวก, บางแพ, โพธาราม (ดอนทราย, บ้านฆ้อง, บ้านสิงห์)

 1. บุญลือ ประเสริฐโสภา - ภูมิใจไทย
 2. ชวลิต สาลีติ๊ด - ประชาธิปัตย์
 3. ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ - พลังประชารัฐ
 4. โชคชัย เอี่ยมภูมิ - ชาติพัฒนากล้า
 5. ณัฐธยาน์ ลิ้มวิลัย - เสรีรวมไทย
 6. ตฤณฤทธ เทพประสิทธิ์ - ไทยสร้างไทย
 7. วณิช บุญสอง - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ปวันรัตน์ เอกอัครอัญธรณ์ - เพื่อไทย
 9. นันทวรรณ มาศิริ - ไทยภักดี
 10. ธนพจน์ ทรัพย์ยอดแก้ว - ก้าวไกล
 11. สายชล มิ่งสมร - คลองไทย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66: รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี-ตาก-เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบฯ

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด