เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-สระบุรี-อ่างทอง

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และอ่างทอง เช็กเลย ทุกพรรคทุกเบอร์

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-สระบุรี-อ่างทอง

เลือกจังหวัด • • •

พระนครศรีอยุธยา
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • • • • • • • •

ลพบุรี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • • •

 • โคกสำโรง
 • เมืองลพบุรี

สระบุรี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • • • • •

 • แก่งคอย
 • เมืองสระบุรี

อ่างทอง
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • •

 • วิเศษชัยชาญ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บางบาล, พระนครศรีอยุธยา

 1. นเรศน์ ดาวเรือง - ประชาธิปัตย์
 2. ชำนาญ โตวงษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ปมุข ภาคย์สุภาพ - ไทยสร้างไทย
 4. ฉวี พงษ์พนัศ - ไทยภักดี
 5. อัณณพ อารีย์วงศ์สกุล - เพื่อไทย
 6. บุญเชิด ศิริยศ - พลังประชารัฐ
 7. ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ - ก้าวไกล
 8. เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร - ภูมิใจไทย
 9. พันธกานต์ ปทุมวัน - เสรีรวมไทย
 10. สมพงษ์ เนียมเล็ก - เพื่อชาติไทย

พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ท่าเรือ, นครหลวง, บางปะหัน, บ้านแพรก, มหาราช

 1. นพ ชีวานันท์ - ภูมิใจไทย
 2. เพียงตะวัน วงศ์รุจิโรจน์ - ไทยภักดี
 3. สมศักดิ์ วาณิชย์ปฏิยุทธ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ภาสพล โตหอมบุตร - รวมแผ่นดิน
 5. ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง - ก้าวไกล
 6. ธนพล บุญเจริญกิจ - พลังประชารัฐ
 7. สมศักดิ์ สาระชาติ - ไทยชนะ
 8. เอกราช ใกล้สว่าง - ประชาธิปัตย์
 9. สุรเชษฐ์ ชัยโกศล - เพื่อไทย
 10. ชัชวาลย์ จีนประกอบ - เสรีรวมไทย

พระนครศรีอยุธยา เขต 3
ภาชี, วังน้อย, อุทัย

 1. เชาวน์วัต หอมมณฑา - ประชาธิปัตย์
 2. วิม บุนนาคโตวงษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. พิมพฤดา ตันจรารักษ์ - ภูมิใจไทย
 4. ศุภมงคล ถนอมนิ่ม - ไทยสร้างไทย
 5. พงศ์พล พงษ์พิลา - เสรีรวมไทย
 6. ชณทัต ปัทะมะภูวดล - พลังประชารัฐ
 7. ธวัชชัย คงสุวรรณ - รวมพลัง
 8. ปานรดา ปัณณธรวรเมธ - ก้าวไกล
 9. องอาจ วชิรพงศ์ - เพื่อไทย
 10. ภาณุ อบรมชอบ - ไทยภักดี

พระนครศรีอยุธยา เขต 4
บางไทร, บางปะอิน

 1. บุญชอบ อินทรักษาทรัพย์ - ไทยภักดี
 2. พิตติพรรธน์ พรรณธนะ - พลังประชารัฐ
 3. ปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. กวินทรงสิริ กระแสวาส - เสรีรวมไทย
 5. สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล - ภูมิใจไทย
 6. อาทิตย์ ภาคอินทรีย์ - เพื่อไทย
 7. วีระยุทธ ใยวังหน้า - ก้าวไกล
 8. เอก เกิดเต็มภูมิ - ประชาธิปัตย์
 9. กันยารัตน์ คอนกรีต - เพื่อชาติไทย

พระนครศรีอยุธยา เขต 5
บางซ้าย, ผักไห่, ลาดบัวหลวง, เสนา

 1. วรวีร์ การมิตรี - รวมไทยสร้างชาติ
 2. พชรพล จิตรีปลื้ม - ไทยศรีวิไลย์
 3. เจริญขวัญ จันทรวิจิตร - ก้าวไกล
 4. จิรทัศ ไกรเดชา - เพื่อไทย
 5. อาทิตย์เทพมงคล ทองรอด - ประชาธิปัตย์
 6. ประดิษฐ์ สังขจาย - ภูมิใจไทย
 7. สำเริง การเสถียร - ไทยภักดี
 8. คมสัน เทียนดี - เสรีรวมไทย
 9. เสรภณ การสมพรต - ไทยสร้างไทย
 10. ภูมินทร์ มงคลกาย - พลังประชารัฐ
 11. ธนพล บุญเขตร์ - ทางเลือกใหม่
 12. ประวิทย์ สุวรรณสัญญา - ชาติไทยพัฒนา
 13. สมชาย สุขแสนนาน - เพื่อชาติไทย

ลพบุรี เขต 1
เมืองลพบุรี (กกโก, เขาสามยอด, โคกกะเทียม, โคกลำพาน, ถนนใหญ่, ทะเลชุบศร, ท่าแค, ท่าหิน, บางขันหมาก, ป่าตาล, พรหมมาสตร์, โพธิ์เก้าต้น)

 1. เอกราช แก้วเสมา - ก้าวไกล
 2. โกศล ทองดี - เสรีรวมไทย
 3. สิทธิชัย หล่อประสงค์สุข - เพื่อไทย
 4. ชมนภัส วงศ์พุ่มระย้า - ไทยภักดี
 5. สุชาติ คัดสูงเนิน - พลังประชารัฐ
 6. สุชาติ แสงนาค - ถิ่นกาขาวชาววิไล
 7. ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย - ไทยสร้างไทย
 8. ปิติ เลิศวิริยะประภา - ประชาธิปัตย์
 9. พิชัย เกียรติวินัยสกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 10. เตชินณ์ ธาราธนวัต - ภูมิใจไทย
 11. สุชาติ ประกอบทอง - เปลี่ยน
 12. ไพบูลย์ ภู่ธงแก้ว - เพื่อชาติไทย
 13. ทศพล คงตาก - คลองไทย

ลพบุรี เขต 2
โคกสำโรง (หลุมข้าว, ห้วยโป่ง), พัฒนานิคม, เมืองลพบุรี (เขาพระงาม, โคกตูม, ท่าศาลา, นิคมสร้างตนเอง)

 1. ทินกร จันทร์ดี - เสรีรวมไทย
 2. กฤตภัค บุญด้วยลาน - ไทยภักดี
 3. ไสว วงษ์ศรี - พลังประชารัฐ
 4. ประทวน สุทธิอำนวยเดช - ภูมิใจไทย
 5. ธนวัน บัวหลวงงาม - เพื่อไทย
 6. วีระศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย - ประชาธิปัตย์
 7. ปวีณา นิลแย้ม - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ประทีป โตพูล - เพื่อชาติไทย
 9. สาธิต ทวีผล - ก้าวไกล
 10. อำไพ พึ่งคร้าม - เปลี่ยน

ลพบุรี เขต 3
ท่าวุ้ง, บ้านหมี่, เมืองลพบุรี (โก่งธนู, งิ้วราย, ดอนโพธิ์, ตะลุง, ท้ายตลาด, บ้านข่อย, โพธิ์ตรุ, สี่คลอง)

 1. ประดิษฐ เทศนา - เพื่อชาติไทย
 2. นิติกร หนุนนาค - ประชาธิปัตย์
 3. ธนกร กระต่ายจันทร์ - พลังประชารัฐ
 4. ประสพผล สุขเกษม - ก้าวไกล
 5. วไลศิริ ปาตั๋น - รวมไทยสร้างชาติ
 6. สุรชาติ เพชรรุ่ง - เสรีรวมไทย
 7. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช - ภูมิใจไทย
 8. สุชาติ ลายน้ำเงิน - เพื่อไทย
 9. กันณพงศ์ มากแย้ม - เปลี่ยน
 10. ธนพัฒน เอกธนทิพย์ - ไทยภักดี
 11. บุญช่วย เที่ยงธรรม - คลองไทย

ลพบุรี เขต 4
โคกเจริญ, โคกสำโรง (เกาะแก้ว, คลองเกตุ, โคกสำโรง, ดงมะรุม, ถลุงเหล็ก, เพนียด, วังขอนขว้าง, วังจั่น, วังเพลิง, สะแกราบ, หนองแขม), สระโบสถ์, หนองม่วง

 1. ณัฐธพงษ์ บัวบาล - เสรีรวมไทย
 2. ธนสรรค์ คงสงฆ์ - ประชาธิปัตย์
 3. อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม - เพื่อไทย
 4. ชัยอนันต์ มานะกุล - ถิ่นกาขาวชาววิไล
 5. นรินทร์ คลังผา - ภูมิใจไทย
 6. ณฐพงษ์ นรสิงห์ - พลังประชารัฐ
 7. มนัส ไหวพริบ - ก้าวไกล
 8. ณพล แสงสกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 9. สุพจน์ สมสิงห์ - เพื่อชาติ
 10. ทรงพล เกียรติวินัยสกุล - เปลี่ยน
 11. มนู สุขสม - ไทยภักดี
 12. สมชาย พ่วงเจริญ - คลองไทย

ลพบุรี เขต 5
ชัยบาดาล, ท่าหลวง, ลำสนธิ

 1. วรวงศ์ วรปัญญา - เพื่อไทย
 2. ชุมพล นวลวิจิตร - ประชาธิปัตย์
 3. ศุภนิดา นิลกระจ่าง - ก้าวไกล
 4. ชนม์เจริญ นรยศ - รวมไทยสร้างชาติ
 5. นพรุจ พุทหอม - ไทยสร้างไทย
 6. สนั่น พรหมสุข - พลังประชารัฐ
 7. ธิติ เรือนใหม่ - เสรีรวมไทย
 8. เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ - ภูมิใจไทย
 9. พรอนันต์ ไชยชาติ - เปลี่ยน
 10. สมชาติ สว่าง - ไทยสมาร์ท
 11. ศศิพร คงตาก - คลองไทย

สระบุรี เขต 1
แก่งคอย (ห้วยแห้ง), เฉลิมพระเกียรติ, เมืองสระบุรี (กุดนกเปล้า, โคกสว่าง, ดาวเรือง, ตลิ่งชัน, ตะกุด, นาโฉง, ปากข้าวสาร, ปากเพรียว, หนองปลาไหล, หนองยาว)

 1. ปรพล อดิเรกสาร - ประชาธิปัตย์
 2. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย - พลังประชารัฐ
 3. สมนึก เจริญผล - ไทยภักดี
 4. อนุษา อินทร์สว่าง - ภูมิใจไทย
 5. สรพัช ศรีปราชญ์ - ก้าวไกล
 6. นรงค์ แสวงจิตร์ - เสรีรวมไทย
 7. วราณธร อำนาคะ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ขานิฐาณันท์ เที่ยมประเสริฐ - เพื่อไทย
 9. บัณฑิตย์ น้อยยาโน - คลองไทย

สระบุรี เขต 2
แก่งคอย (แก่งคอย, ชะอม, ชำผักแพว, ตาลเดี่ยว, เตาปูน, ทับกวาง, ท่าคล้อ, ท่าตูม, ท่ามะปราง, บ้านธาตุ, บ้านป่า, สองคอน, หินซ้อน), มวกเหล็ก, วังม่วง

 1. รังษี เสรีชัยใจมุ่ง - ภูมิใจไทย
 2. สมพงษ์ ภูพานเพชร - ประชาธิปัตย์
 3. กฤษดา อินทร์พาเพียร - พลังประชารัฐ
 4. กิตติ นันทปัญญา - เสรีรวมไทย
 5. ทรงวุฒิ สารจันทึก - ก้าวไกล
 6. อรรถพล วงษ์ประยูร - เพื่อไทย
 7. สมบัติ อำนาคะ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ปิญะ ภาอุดมทรัพย์ - เปลี่ยน
 9. เรืองยศ ทองย้อย - ไทยภักดี
 10. บุญมี สรรพคุณ - ช่วยชาติ

สระบุรี เขต 3
เมืองสระบุรี (หนองโน), วิหารแดง, หนองแค, หนองแซง

 1. เกณิกา อุ่นจิตร์ - พลังประชารัฐ
 2. สิริพัชระ จึงธีรพานิช - เพื่อไทย
 3. ธนพล แจ่มจันทร์ - เสรีรวมไทย
 4. เบญจวรรณ ใสแก้ว - ประชาธิปัตย์
 5. วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ - ภูมิใจไทย
 6. นันทิตา สงพราหมณ์ - ก้าวไกล
 7. ณัฐพล ศรีบุญจันทร์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. สุนิษา เจริญเพ็ง - ไทยภักดี

สระบุรี เขต 4
ดอนพุด, บ้านหมอ, พระพุทธบาท, เสาไห้, หนองโดน

 1. องอาจ วงษ์ประยูร - พลังประชารัฐ
 2. พิธาน ทรงกัมพล - ก้าวไกล
 3. บุญส่ง เกิดหลำ - เพื่อไทย
 4. เหมกร พรหมมา - เปลี่ยน
 5. นันทวัชร กี่สง่า - ประชาธิปัตย์
 6. วรพัทธ์ พาเจริญ - เสรีรวมไทย
 7. พวงเพชร สว่างแก้ว - ภูมิใจไทย
 8. ชนัตถ์ นันทปัญญา - รวมไทยสร้างชาติ
 9. อำนาจ กลิ่นหอม - ไทยภักดี
 10. ทิพวรรณ สุขเกษม - คลองไทย

อ่างทอง เขต 1
ป่าโมก, เมืองอ่างทอง, วิเศษชัยชาญ (คลองขนาก, ตลาดใหม่, ท่าช้าง, บางจัก, ไผ่จำศิล, ไผ่ดำพัฒนา, ไผ่วง, ยี่ล้น, ศาลเจ้าโรงทอง, สี่ร้อย, หลักแก้ว, ห้วยคันแหลน, หัวตะพาน)

 1. สาโรจน์ ฉ่ำจิตร - ก้าวไกล
 2. ประเสริฐ ชาวปลายนา - เสรีรวมไทย
 3. พิทักษ์ ทิพมาศ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ชวลิต ประสิทธิ์สมบัติ - ประชาธิปัตย์
 5. โชคชัย ทองศักดิ์ - พลังประชารัฐ
 6. อภิพร ศรีพยัคฆ์ - ไทยภักดี
 7. ชูศักดิ์ ศรีราชา - เพื่อไทย
 8. ภราดร ปริศนานันทกุล - ภูมิใจไทย

อ่างทอง เขต 2
ไชโย, โพธิ์ทอง, วิเศษชัยชาญ (ม่วงเตี้ย, สาวร้องไห้), สามโก้, แสวงหา

 1. บุญสม มากสินธุ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. กุลธนา ชัชพลกลาง - เสรีรวมไทย
 3. อนุรักษ์ อมรเมตตาจิต - ไทยศรีวิไลย์
 4. ชวกร ศรีราชา - เพื่อไทย
 5. สุกัญญา ขำวงษ์ - พลังประชารัฐ
 6. กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ - ก้าวไกล
 7. ภัทรสุดา บุษรานันท์ - ประชาธิปัตย์
 8. กรวีร์ ปริศนานันทกุล - ภูมิใจไทย
 9. ดำรงค์ ดิลกวัฒนโยธิน - ไทยภักดี

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-สระบุรี-อ่างทอง

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด