เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ทุกพรรคทุกเบอร์ เช็กที่นี่ได้เลย!

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร

เลือกจังหวัด  •  •

สมุทรปราการ
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • •

 • บางพลี
 • บางเสาธง
 • พระประแดง
 • เมืองสมุทรปราการ

สมุทรสาคร
เลือกอำเภอของท่าน (เรียงตามลำดังอักษร) • •

 • กระทุ่มแบน
 • เมืองสมุทรสาคร

รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.

สมุทรปราการ เขต 1
เมืองสมุทรปราการ (ท้ายบ้าน, บางด้วน, บางโปรง, บางเมือง, ปากน้ำ)

 1. ธนชาติ ยังประภากร - รวมไทยสร้างชาติ
 2. เธียรสิน จิตพงค์ศรี - เสรีรวมไทย
 3. พนิดา มงคลสวัสดิ์ - ก้าวไกล
 4. วรยุทธ เย็นใจ - ชาติพัฒนากล้า
 5. อัครวัฒน์ อัศวเหม - พลังประชารัฐ
 6. แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ - เพื่อไทย
 7. อธิวัฒน์ ช่อผูก - ประชาธิปัตย์
 8. ศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ - ไทยสร้างไทย
 9. ชัยณรงค์ ทรัพย์อุดม - ไทยภักดี
 10. ณัฐนันท์ พันธ์จำนงค์ - ภูมิใจไทย
 11. กรธวัช พรมกุล - คลองไทย

สมุทรปราการ เขต 2
เมืองสมุทรปราการ (ท้ายบ้านใหม่, บางปู, บางปูใหม่, แพรกษา)

 1. กิตติศักดิ์ ศีลภูษิต - รวมไทยสร้างชาติ
 2. รัชนก สุขประเสริฐ - ก้าวไกล
 3. สมพงษ์ แก้วขาว - รวมแผ่นดิน
 4. ธนภัทร พิมลัย - เสรีรวมไทย
 5. ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ - เพื่อไทย
 6. ยงยุทธ สุวรรณบุตร - พลังประชารัฐ
 7. ศิริพร วงษ์ษา - ไทยสร้างไทย
 8. ดุสิต พันธุ์เสือ - ประชาธิปัตย์
 9. ปพน บุญริ้ว - ไทยภักดี
 10. ธนภาค ลี่สิน - ภูมิใจไทย
 11. บุญมา อาจกล้า - ราษฎร์วิถี
 12. ราเชน ศิริวงค์นาค - คลองไทย

สมุทรปราการ เขต 3
เมืองสมุทรปราการ (เทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ)

 1. ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย - เพื่อไทย
 2. พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ - ก้าวไกล
 3. ธนศักดิ์ ลีลาเลอเกียรติ - เสรีรวมไทย
 4. จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ - ประชาธิปัตย์
 5. สำเริง จิตต์อาจหาญ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. ภริม พูลเจริญ - พลังประชารัฐ
 7. ทองใบ คำมั่น - ไทยสร้างไทย
 8. จิรภาสฐ์ ภู่พวงทอง - ภูมิใจไทย
 9. เปมิกา หงส์อาจ - ไทยภักดี
 10. วีระพล อาจกล้า - ราษฎร์วิถี
 11. เดชา กำไรศิลป์ - คลองไทย

สมุทรปราการ เขต 4
บางพลี (บางแก้ว, บางพลีใหญ่)

 1. วรพร อัศวเหม - พลังประชารัฐ
 2. กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. มาโนช นุชนา - เสรีรวมไทย
 4. สัมฤทธิ์ เหมะ - เพื่อไทย
 5. เฉลิมพล คงสุวรรณ์ - ประชาธิปัตย์
 6. วุฒินันท์ บุญชู - ก้าวไกล
 7. สุรศักดิ์ สินประเสริฐ - ไทยสร้างไทย
 8. ประยุต ทรัพย์อุดม - ไทยภักดี
 9. ดรุณี หมายพึ่ง - ภูมิใจไทย
 10. สายัณต์ ทวีผล - ราษฎร์วิถี

สมุทรปราการ เขต 5
บางพลี (บางโฉลง, บางปลา, ราชาเทวะ, หนองปรือ), บางเสาธง (ศีรษะจรเข้น้อย), เมืองสมุทรปราการ (แพรกษาใหม่)

 1. นิธิพล บุญเพ็ชร - เพื่อไทย
 2. บดินทร์ โคมปิ่น - ไทยสร้างไทย
 3. ปรัชญา สมบูรณ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ภัคเดช วันวงษ์ - เสรีรวมไทย
 5. นิตยา มีศรี - ก้าวไกล
 6. สมบัติดำรงค์ พุฒพลายงาม - ประชาธิปัตย์
 7. จาตุรนต์ นกขมิ้น - พลังประชารัฐ
 8. วิจิตร จัดณรงค์ - ภูมิใจไทย
 9. วิลาสินี อินอ้น - ไทยภักดี
 10. จรัญ แสงวัฒน์ - ราษฎร์วิถี
 11. ประสบผล เตียวองอาจกุล - คลองไทย

สมุทรปราการ เขต 6
พระประแดง (ตลาด, ทรงคนอง, บางกระสอบ, บางกอบัว, บางกะเจ้า, บางครุ, บางน้ำผึ้ง, บางพึ่ง, บางยอ, บางหญ้าแพรก, บางหัวเสือ, สำโรง, สำโรงกลาง, สำโรงใต้)

 1. จำนงค์ แสงวิมาน - ชาติพัฒนากล้า
 2. ธงพลิ้ว เจนสมบูรณ์สิน - ประชาธิปัตย์
 3. วิชัยยุตม์ โอบนิธิสุรดิษ - เสรีรวมไทย
 4. ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา - ไทยสร้างไทย
 5. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ - พลังประชารัฐ
 6. นฤมล ธารดำรงค์ - เพื่อไทย
 7. กุลชร มีสัมฤทธิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. วีรภัทร คันธะ - ก้าวไกล
 9. ชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์ - ประชาไทย
 10. สัญชัย อยู่ไพศาล - คลองไทย
 11. จักรกฤษณ์ รัตนศิลา - ภูมิใจไทย
 12. ธงวุฒิ วัฒนิศร - ไทยภักดี

สมุทรปราการ เขต 7
พระประแดง (บางจาก), พระสมุทรเจดีย์

 1. ต่อศักดิ์ อัศวเหม - พลังประชารัฐ
 2. บุญเลิศ แสงพันธุ์ - ก้าวไกล
 3. เสรี มะลิแย้ม - เสรีรวมไทย
 4. ณัฐพล ช่อสกุล - ประชาธิปัตย์
 5. อภิสิทธิ์ มิ่งพรสมาน - ชาติพัฒนากล้า
 6. ปรียดา วรกีรติกุล - ไทยสร้างไทย
 7. ประชา ประสพดี - เพื่อไทย
 8. ไพลิน เทียนสุวรรณ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ธนวัฒน์ ขุนพระเดิม - ภูมิใจไทย
 10. พัทรภูมิ โชคลาภ - ไทยภักดี
 11. สมปอง ทุมคำ - คลองไทย

สมุทรปราการ เขต 8
บางบ่อ, บางเสาธง (บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่)

 1. ธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ - ประชาธิปัตย์
 2. มานะ บุญนาค - เสรีรวมไทย
 3. ธนะวรรธน์ ตองอ่อน - รวมแผ่นดิน
 4. ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ - ก้าวไกล
 5. ชนะชล หงษ์จร - ไทยสร้างไทย
 6. กรุงศรีวิไล สุทินเผือก - พลังประชารัฐ
 7. สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ - เพื่อไทย
 8. พนัส อิ่มใจ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย - ราษฎร์วิถี
 10. ภูมินริศร์ ปทุมพงศ์โสธร - ภูมิใจไทย
 11. นันทนา สังข์สุข - ไทยภักดี
 12. ภัทรธนาวัฒย์ สาลีรัชตะธรรม - คลองไทย

สมุทรสงคราม เขต 1
ทั้งจังหวัด

 1. นิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ - ไทยสร้างไทย
 2. นพพล ธนิกุล - พลังประชารัฐ
 3. พิพัฒน์ สวนสวัสดิ์ - ไทยภักดี
 4. รังสิมา รอดรัศมี - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ณรงค์ ญานศิริ - ภูมิใจไทย
 6. ธนธัส ขุนนุช - ประชาธิปัตย์
 7. อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย - ก้าวไกล
 8. ณิชาภา โกวิทานนท์ - เพื่อไทย
 9. ดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล - เสรีรวมไทย
 10. วสันต์ เหลาโชติ - เพื่อชาติไทย

สมุทรสาคร เขต 1
เมืองสมุทรสาคร (โกรกกราก, คอกกระบือ, โคกขาม, ท่าฉลอม, ท่าทราย, บางน้ำจืด, บางหญ้าแพรก, พันท้ายนรสิงห์, มหาชัย)

 1. วัฒนา แตงมณี - พลังประชารัฐ
 2. สมเกียรติ ปิ่นเจริญ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. อุดม กันม่วง - เพื่อไทย
 4. ยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ - ไทยสร้างไทย
 5. ชวพล วัฒนพรมงคล - ประชาธิปัตย์
 6. รัฐภูมิ อัศววิริยวงศ์ - ไทยภักดี
 7. ธชย สำลี - ภูมิใจไทย
 8. บรรพต อินคชสาร - เสรีรวมไทย
 9. ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม - ก้าวไกล
 10. สุรศักดิ์ สำราญ - คลองไทย

สมุทรสาคร เขต 2
กระทุ่มแบน (คลองมะเดื่อ, แคราย, ดอนไก่ดี, ตลาดกระทุ่มแบน, ท่าไม้, สวนหลวง, อ้อมน้อย), เมืองสมุทรสาคร (นาดี)

 1. ปัญฑารีย์ มั่งมี - พลังประชารัฐ
 2. พลภวัฒน์ ชำนาญวาด - รวมไทยสร้างชาติ
 3. บุญมี นิลถนอม - เพื่อไทย
 4. สุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ - ไทยสร้างไทย
 5. ธนวัฒน์ ทองโต - ประชาธิปัตย์
 6. อรรถพล อัศวีนานนท์ - ไทยภักดี
 7. รติพงษ์ ภู่มาลี - ภูมิใจไทย
 8. อานนท์ งามดอกไม้ - เสรีรวมไทย
 9. ศิริโรจน์ ธนิกกุล - ก้าวไกล
 10. ชัยภัทร สุวรรณรัตน์ - คลองไทย

สมุทรสาคร เขต 3
กระทุ่มแบน (ท่าเสา, บ้านยาง, หนอกนกไก่), บ้านแพ้ว, เมืองสมุทรสาคร (กาหลง, ชัยมงคล, ท่าจีน, นาโคก, บางกระเจ้า, บางโทรัด, บ้านเกาะ, บ้านบ่อ)

 1. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ - พลังประชารัฐ
 2. ศรายุทธ ศรีนิเวศน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ประยงค์ นอบน้อม - เพื่อไทย
 4. ทองคำ หลงเปลี่ยว - ไทยสร้างไทย
 5. นิติรัฐ สุนทรวร - ประชาธิปัตย์
 6. พีรภาส พิศอาด - ไทยภักดี
 7. ปัญญา ชวนบุญ - ภูมิใจไทย
 8. ภัคภณ เล็กท่าไม้ - เสรีรวมไทย
 9. ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย - ก้าวไกล

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด